ČSN ISO 11294 (581331)

Pražená mletá káva - Stanovení obsahu vlhkosti - Metoda stanovení ztráty hmotnosti při 103 °C (Běžná metoda)

ČSN ISO 11294 Pražená mletá káva - Stanovení obsahu vlhkosti - Metoda stanovení ztráty hmotnosti při 103 °C (Běžná metoda)
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s mezinárodní normou ISO 11294:1994. Mezinárodní norma ISO 11294:1994 má status české technické normy. Norma specifikuje běžnou metodu pro stanovení ztráty hmotnosti pražené mleté kávy při 103°C. Tato metoda je nejvhodnější pro praženou mletou kávu zbavenou plynů, protože v pražené kávě jsou přítomny těkavé látky, zvláště oxid uhličitý. Dále norma obsahuje kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Podstata zkoušky, kapitolu 4 - Zařízení, kapitolu 5 - Odběr vzorků, kapitolu 6 - Příprava analytického vzorku, kapitolu 7 - Postup, kapitolu 8 - Vyjádření výsledků, kapitolu 9 - Shodnost, kapitolu 10 - Protokol o zkoušce a informativní Přílohu A s tabulkami. Princip metody a postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Norma tedy stanovuje metody zjišťování (ověřování) některých kvalitativních znaků (jakosti) významných pro hygienu výživy. ČSN ISO 11294 (58 1331) byla vydána v únoru 1998. Nahradila ČSN 58 0113-11 z 29.3.1991.

Označení ČSN ISO 11294 (581331)
Katalogové číslo 50418
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963504186
Tato norma nahradila ČSN 58 0113-11 (580113) z prosince 1991
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 11 294
  • ČSN ISO 11294:1998
  • ČSN ISO 11 294:1998