ČSN EN 12260 (757524)

Jakost vod - Stanovení dusíku - Stanovení vázaného dusíku (TNb) po oxidaci na oxidy dusíku

ČSN EN 12260 Jakost vod - Stanovení dusíku - Stanovení vázaného dusíku (TNb) po oxidaci na oxidy dusíku
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení dusíku ve vodě ve formě volného amoniaku, amonného iontu, dusitanů, dusičnanů a organických sloučenin schopných konverze na oxidy dusíku za předepsaných podmínek oxidace. Stanovení lze provádět jen instrumentálně. Touto metodou se nestanoví rozpuštěný elementární dusík.

Tento postup se dá použít k analýze povrchové vody, odpadní vody a odtoků z ČOV. Typická detekční mez je 0,5 mg/l.

Označení ČSN EN 12260 (757524)
Katalogové číslo 70203
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 2004
Datum účinnosti 1. 6. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963702032
Tato norma nahradila ČSN ENV 12260 (757524) z února 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)