ČSN ENV 12260 (757524) Zrušená norma

Jakost vod - Stanovení dusíku - Stanovení vázaného dusíku spálením a oxidací na oxid dusičitý s chemiluminiscenční detekcí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s předběžnou evropskou normou ENV 12260:1996. Předběžná evropská norma ENV 12260:1996 má status předběžné české technické normy. Tato předběžná evropská norma (ENV) určuje metodu stanovení dusíku přítomného jako volný amoniak, amonné ionty, dusitany, dusičnany a v organických sloučeninách schopných přeměny oxidací za daných podmínek na oxid dusičitý. Stanovení se provádí instrumentální metodou s chemiluminiscenční detekcí. Rozpuštěný elementární dusík není touto metodou stanoven. Metoda je použitelná pro analýzu přírodních vod, mořské vody, pitné vody, povrchových vod, odpadních vod a vyčištěných splaškových vod. Norma dále obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Odkazy na normy, kapitolu 3 - Podstata zkoušky, kapitolu 4 - Chemikálie, kapitolu 5 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 6 - Odběr a příprava vzorků, kapitolu 7 - Postup zkoušky, kapitolu 8 - Kalibrace, kapitolu 9 - Kontrolní měření, kapitolu 10 - Výpočet, kapitolu 11 - Vyjádřování výsledků, kapitolu 12 - Protokol o zkoušce a kapitolu 13 - Shodnost. Dále norma obsahuje informativní Přílohu A, B, C a D. ČSN ENV 12260 (75 7524) byla vydána v únoru 1998.

Označení ČSN ENV 12260 (757524)
Katalogové číslo 26508
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963265087
Norma byla zrušena k 1. 6. 2004
a nahrazena ČSN EN 12260 (757524)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)