ČSN IEC 710 (356629) Zrušená norma

Zařízení pro měření a monitorování tritia ve vzduchu pro ochranu před zářením

ČSN IEC 710 Zařízení pro měření a monitorování tritia ve vzduchu pro ochranu před zářením
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s mezinárodní normou IEC 710:1981 a obsahuje harmonizační dokument HD 442 S1:1983, který je úplným a nezměněným převzetím uvedené mezinárodní normy. Předmětem normy je stanovit závazné požadavky a uvést příklady přijatelných postupů pro přístroje měřicí nebo monitorující tritium ve vzduchu, a které mají dvě základní vlastnosti: a) Stanovení průměrné hodnoty tritia ve vzduchu v pracovním prostředí a měření změn této koncentrace jako funkce času. b) Spuštění varovného signálu, když je v daném místě překročena předvolená vysoká koncentrace nebo předvolený časový integrál tritia ve vzduchu (pro monitory). Norma obsahuje tyto kapitoly: Kapitolu 1 - Všeobecně a kapitolu 2 - Zařízení pro měření a monitorování tritia ve vzduchu, které mají další oddíly a další podkapitoly. Konečně obsahuje Přílohu A, která popisuje přípravu zkušebních zdrojů tritia. ČSN IEC 710 (35 6629) byla vydána v únoru 1998.

Označení ČSN IEC 710 (356629)
Katalogové číslo 51277
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963512778
Norma byla zrušena k 1. 6. 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)