ČSN ETS 300 447 ed. 1 (875066)

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) rozhlasových vysílačů VHF FM

ČSN ETS 300 447 ed. 1 Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) rozhlasových vysílačů VHF FM
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská telekomunikační norma (ETS) se vztahuje na posuzování VHF FM rozhlasových vysílačů a přidružených zařízení s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Technické specifikace týkající se anténního vstupu nejsou součástí této ETS. Takovéto technické specifikace pro efektivní využití rádiového spektra lze nalézt v příslušných normách výrobků. Tato ETS specifikuje využitelné zkoušky EMC, zkušební metody a minimální kritéria funkční způsobilosti pro VHF FM rozhlasové vysílače pracující v kmitočtovém rozsahu 87,5 MHz až 108 MHz a pro všechna přidružená pomocná zařízení. Požadavky na EMC byly zvoleny tak, aby byla zajištěna odpovídající úroveň kompatibility pro přístroje v prostředí obydlí, obchodů, lehkého průmyslu a vozidel. Úrovně však nepokrývají vyjímečné případy, které se mohou vyskytnout v libovolném místě, avšak s nízkou pravděpodobností výskytu.
Tato ETS nemůže pokrývat ty případy, při nichž je potenciální zdroj interference, který produkuje jednotlivě opakované přechodové jevy nebo spojité jevy, například stanoviště radiolokátoru nebo vysílače, trvale v blízkém okolí přítomen. V takovém případě může být nezbytné použít speciální ochrany a aplikovat je buď na zdroj interference nebo na rušenou část nebo na obojí. Dodržení požadavků této ETS u rádiových zařízení neznamená dodržení jakýchkoliv požadavků vztahujících se na používání zařízení (tj. povolovacích požadavků). Dodržení požadavků této ETS neznamená dodržení jakýchkoliv bezpečnostních požadavků. Záleží však na zodpovědnosti posuzovatele zařízení, aby jakékoliv zjištění týkající se nebezpečnosti nebo nespolehlivosti zařízení, které je výsledkem aplikace zkoušek podle této ETS, bylo zaznamenáno v protokolu o zkoušce.

Označení ČSN ETS 300 447 ed. 1 (875066)
Katalogové číslo 51746
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran
EAN kód 8590963517469
Dostupnost skladem (tisk na počkání)