ČSN ISO 10245-5 (270035) Zrušená norma

Jeřáby - Omezující a indikující zařízení - Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 10245-5:1995. Mezinárodní norma ISO 10245-5:1995 má status české technické normy. (ČSN) ISO 10245 se skládá z následujících částí: Část 1: Všeobecně, Část 2: Mobilní jeřáby, Část 3: Věžové jeřáby, Část 4: Výložníkové jeřáby a Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby. Tato pátá část (ČSN) ISO 10245 uvádí požadavky na zařízení, která omezují a/nebo indikují zatížení, pohyby, výkon a prostředí mostových a portálových jeřábů. Všeobecné požadavky na omezující a indikující zařízení pro jeřáby jsou dány v (ČSN) ISO 10245-1. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Odkazy na normy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Omezovač nosnosti, kapitolu 5 - Ukazatel nosnosti jeřábu, kapitolu 6 - Koncové vypínače pohybu a provozní omezovače a kapitolu 7 - Indikátory pohybu a provozní indikátory. ČSN ISO 10245-5 (27 0035) byla vydána v únoru 1998.

Označení ČSN ISO 10245-5 (270035)
Katalogové číslo 51519
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963515199
Norma byla zrušena k 1. 11. 1999
a nahrazena ČSN EN 12077-2 (270035)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)