ČSN EN 62326-1 (359071) Zrušená norma

Desky s plošnými spoji - Část 1: Kmenová specifikace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato Část IEC 2326 je kmenovou specifikací (GS), která platí pro desky s plošnými spoji v rámci systému IEC pro hodnocení jakosti elektronických součástek (IECQ). Vztahuje se na desky s plošnými spoji bez ohledu na metodu jejich výroby , když jsou připraveny pro montáž součástek. Tato norma specifikuje systém a postup pro schvalování výrobců a výrobků a poskytuje pravidla pro přípravu specifikací desek s plošnými spoji.
POZNÁMKA - Pokovené otvory. Vodivé otvory lze získat prokovením, jinou technikou metalizace nebo nanesením vodivých polymerních materiálů. Připravují se požadavky na neprokovené vodivé otvory.

Označení ČSN EN 62326-1 (359071)
Katalogové číslo 51592
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963515922
Norma byla zrušena k 1. 3. 2003
a nahrazena ČSN EN 62326-1 (359071)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62326-20 (359072)
Desky s plošnými spoji - Část 20: Desky s plošnými spoji pro diody LED s vysokým jasem

ČSN EN 62326-4 (359074)
Desky s plošnými spoji - Část 4: Neohebné vícevrstvé desky s plošnými spoji s propojením vrstev - Dílčí specifikace

ČSN EN 62326-4-1 (359074)
Desky s plošnými spoji - Část 4: Neohebné vícevrstvé desky s plošnými spoji s propojením vrstev - Dílčí specifikace - Oddíl 1: Předmětová specifikace způsobilosti - Úrovně požadavků A, B a C