ČSN EN 1043-2 (051134) Zrušená norma

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška tvrdosti - Část 2: Zkouška mikrotvrdosti svarových spojů

ČSN EN 1043-2 Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška tvrdosti - Část 2: Zkouška mikrotvrdosti svarových spojů
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1043-2:1996. Evropská norma EN 1043-2:1996 má status české technické normy. Tato norma specifikuje zkoušky mikrotvrdosti na příčných řezech svarových spojů kovových materiálů s vysokými gradienty tvrdosti. Odpovídá zkouškám tvrdosti podle Vickerse v souladu s normou (ČSN) ISO/DIS 6507-1, s běžným zkušebním zatížením 0,98 N nebo menším než 49 N (HV 0,1 nebo menším než HV 5). Zkoušky se provádějí za účelem stanovení nejvyšší a nejnižší hodnoty jak základního, tak svarového kovu. Typ a rozsah zkoušek je určen příslušnou normou výrobku nebo dohodou mezi smluvními stranami. Tato norma neobsahuje zkoušku tvrdosti podle normy EN 1043. ČSN EN 1043-2 (05 1134) byla vydána v únoru 1998.

Označení ČSN EN 1043-2 (051134)
Katalogové číslo 51019
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963510194
Norma byla zrušena k 1. 8. 2011
a nahrazena ČSN EN ISO 9015-2 (051134)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)