ČSN EN 1050 (833010) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení - Zásady pro stanovení rizikovosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1050:1996. Evropská norma EN 1050:1996 má status české technické normy. Tato norma stanovuje všeobecné zásady postupu, známého jako stanovení rizikovosti, které shrnují znalosti a zkušenosti z konstrukce, používání, nehod, úrazovosti a poškození u strojních zařízení tak, aby mohla být stanovena rizikovost ve všech fázích celé životnosti strojního zařízení (viz 3.11 EN 292-1:1991). Tato norma uvádí návod k informacím dovolujícím provést stanovení rizikovosti. Jsou popsány postupy k identifikaci rizik, odhadu a zhodnocení rizikovosti. Účelem normy je poskytnout doporučení k rozhodnutí o bezpečnosti strojního zařízení a druhu dokumentace požadované k ověření stanovené rizikovosti. Není záměrem této normy poskytnout podrobný výčet metod pro analýzu rizik a odhad rizikovosti protože tyto metody jsou uvedeny jinde (např. v knihách a jiných odkazujících dokumentech). Souhrn některých těchto metod je uveden pouze pro informaci (viz příloha B). Dále norma obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecné Požadavky, kapitolu 5 - Stanovení mezních hodnot strojního zařízení, kapitolu 6 - Identifikace rizika, kapitolu 7 - Odhad rizikovosti, kapitolu 8 - Zhodnocení rizikovosti, kapitolu 9 - Dokumentace. Norma dále obsahuje ještě informativní Přílohy A s příklady rizik, rizikových situací a rizikových událostí, Přílohu B s metodami analýzy rizik a odhadu rizikovosti a Přílohu C. ČSN EN 1050 (83 3010) byla vydána v únoru 1998.

Označení ČSN EN 1050 (833010)
Katalogové číslo 51312
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963513126
Norma byla zrušena k 1. 9. 2001
a nahrazena ČSN EN 1050 (833010)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)