ČSN EN 574 (833325) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Funkční hlediska - Zásady pro konstrukci

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 574:1996. Evropská norma EN 574:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje bezpečnostní požadavky na dvouruční ovládací zařízení a jeho logické jednotky jak je definováno v 3.1. Tato norma popisuje hlavní vlastnosti dvouručního ovládacího zařízení k dosažení bezpečnosti a ukazuje kombinaci funkčních vlastností u třech typů. Norma neplatí pro zařízení, která jsou určena k používání jako odblokovací zařízení, bezpečnostní tipovací zařízení a jako speciální ovládací zařízení. Norma uvádí požadavky, návod pro konstrukci a volbu dvouručního ovládacího zařízení (na základě stanovené rizikovosti), včetně jejich hodnocení, zamezení vyřazení a vyvarování se závad. Tato norma také uvádí požadavky a návod pro dvouruční ovládací zařízení, obsahující programovatelné elektronické systémy. Platí pro všechna dvouruční ovládací zařízení, nezávisle na používané energii, včetně: - dvouručních ovládacích zařízení, které jsou nebo nejsou nedílnými částmi stroje, - dvouručních ovládacích zařízení, které se skládají z jednoho nebo více samostatných prvků. Dále norma obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Typy dvouručních ovládacích zařízení a jejich volba, kapitolu 5 - Vlastnosti bezpečnostních funkcí, kapitolu 6 - Požadavky na kategorie ovládání, kapitolu 7 - Používání programovatelných elektronických systémů, kapitolu 8 - Zamezení náhodnému spuštění a vyřazení, kapitolu 9 - Všeobecné požadavky, kapitolu 10 - Ověření, kapitolu 11 - Značení, kapitolu 12 - Informace pro instalaci, používání a údržbu, normativní Přílohu A, informativní Přílohu B, C a Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU: Směrnice pro strojní zařízení 89/392/EEC doplněná 91/368/EEC a 93/44/EEC. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Shoda s touto normou je jedním ze způsobů shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a příslušných předpisů ESVO." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 574 (83 3325) byla vydána v únoru 1998. Nahradila ČSN 83 2047 z 3.9.1984.

Označení ČSN EN 574 (833325)
Katalogové číslo 51311
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963513119
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 574 +A1 (833325)
Tato norma nahradila ČSN 83 2047 (832047) z června 1985
Dostupnost skladem (tisk na počkání)