Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 574 +A1 Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Funkční hlediska - Zásady pro konstrukci
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 574 +A1 (833325)

Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Funkční hlediska - Zásady pro konstrukci

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Pozor, tato norma bude zrušena k 1. 11. 2019. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8333 Bezpečnostní a ochranné systémy strojů

ICS: 13.110 Bezpečnost strojních zařízení

Anotace obsahu normy

ČSN EN 999

Tato evropská norma uvádí parametry založené na hodnotách ruky/paže a na rychlostech přiblížení a metodologii k určení minimálních vzdáleností od specifických snímacích anebo ovládacích prvků ochranných zařízení k nebezpečnému prostoru. Tato specifická zařízení jsou:
- bezpečnostní vypínací zařízení, definovaná v 3.23.5 EN 292-1:1991 (speciální bezdotyková ochranná zařízení, včetně takových, která jsou doplňkově používána k uvedení do provozu, a rohože citlivé na tlak);
- dvouruční ovládací zařízení, definovaná v 3.23.4 EN 292-1:1991 a zahrnutá v EN 574.
Pro účely této normy nejsou ovládací zařízení vyžadující nepřetržité působení na ovládací prvek (tipovací ovládací zařízení), která jsou navržena k ovládání jednou rukou, považována za ochranná zařízení.
Tato norma uvádí návod založený na předpokladu, že bylo zvoleno správné zařízení buď s odkazem na příslušnou normu typu C nebo na provedeném posouzení rizika.
Vypočtené vzdálenosti, byly-li použity, budou poskytovat dostatečnou ochranu pro osoby proti rizikům zapříčiněných přiblížením se k nebezpečnému prostoru, který vyvolává jakákoliv následující mechanická nebezpečí (zdroje), například:
- nebezpečí (zdroj) tlaku, střihu, pořezání anebo oddělení, navinutí, vtažení nebo zachycení, tření nebo odření, bodnutí nebo píchnutí a naražení.
Ochrana proti rizikům, která jsou vyvolána mechanickými nebezpečími (zdroji) a způsobující vymrštění pevných materiálů nebo vystříknutí tekutých látek a další nemechanická nebezpečí (zdroje), jako jsou toxicita emisí, elektřina, záření, atd., není zahrnuta v této normě.
Vzdálenosti jsou odvozeny z údajů, které braly v úvahu pravděpodobnou populaci v evropských zemích a jsou proto použitelné u těchto skupin.
Jestliže je tato norma použita pro neprůmyslové účely, má vzít konstruktér v úvahu, že uvedené údaje jsou založené na zkušenostech z průmyslu.
Pokud nebudou dostupné specifické údaje rychlostí přiblížení pro děti, má být použita, pokud je to relevantní, k výpočtu vzdáleností dosahu dětí tato norma, s rychlostmi pro dospělou populaci a nejmenšími detekčními parametry.
Tato norma neplatí pro ochranná zařízení, např. závěsná dvouruční ovládací zařízení, která se pohybují bez pomůcek blíže nebezpečného prostoru, než je vypočítaná vzdálenost,.
Minimální vzdálenosti odvozené z této normy neplatí pro ochranná zařízení používaná k detekci přítomnosti osob uvnitř prostoru, který je již chráněný ochranným krytem nebo bezdotykovým ochranným zařízením.
Norma nahrazuje ČSN EN 999 z ledna 2000.
Tato norma obsahuje i nové znění přílohy ZA a přílohy ZB.

V Praze dne 30.10.2008
Václav Svoboda - ASFERG
Křenova 268/12
162 00 Praha 6

Označení ČSN EN 574 +A1 (833325)
Katalogové číslo 82461
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 12. 2008
Datum účinnosti 1. 1. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963824611
Norma je platná do 1. 11. 2019
a bude nahrazena ČSN EN ISO 13851 (833325)
Tato norma nahradila ČSN EN 574 (833325) z února 1998
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 349 +A1 (833211)
Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

ČSN EN ISO 13857 (833212)
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami

ČSN EN ISO 12100 (833001)
Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika

ČSN EN ISO 4413 (833371)
Hydraulika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy a jejich součásti

ČSN EN ISO 4414 (833370)
Pneumatika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na pneumatické systémy a jejich součásti