ČSN EN ISO 13851 (833325) Aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Zásady pro konstrukci a výběr

ČSN EN ISO 13851 Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Zásady pro konstrukci a výběr
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 370 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje bezpečnostní požadavky dvouručního ovládacího zařízení (THCD) a závislost výstupního signálu ze spuštěného rukou ovládaného spouštěcího zařízení.
Tento dokument popisuje hlavní charakteristiky THCD pro dosažení bezpečnosti a stanoví kombinace funkčních charakteristik pro tři typy. Nevztahuje se na zařízení určená k použití jako souhlasné povelové zařízení, jako ovládací zařízení vyžadující nepřetržité působení síly na ovladač nebo speciální ovládací zařízení.
Tento dokument nespecifikuje, se kterými stroji se THCD nesmí používat. Dále nestanoví, které typy dvouručního ovládacího zařízení musí být použity pro specifické aplikace. Navíc, i když uvádí pokyn, nespecifikuje požadovanou vzdálenost mezi THCD a nebezpečnou zónou (viz 8.8).
Tento dokument poskytuje požadavky na konstrukci a pokyny pro volbu (založeno na posouzení rizik) THCD včetně zabránění vyřazení, zabránění závadě a ověřování shody.
POZNÁMKA 1 - THCD poskytuje ochranu pouze osobám, které jej používají.
POZNÁMKA 2 - Pro specifické stroje lze vhodnost dvouručního ovládání jako vhodného ochranného zařízení stanovit v normě typu C. Pokud taková norma neexistuje nebo není vhodná, za posouzení rizika a stanovení vhodných ochranných opatření odpovídá výrobce stroje.
Tento dokument platí na všechny THCD, nezávislé na použité energii, včetně:
- THCD, které jsou kompletně smontovány pro instalaci;
- THCD, které jsou smontovány výrobcem stroje nebo integrátorem.
Tento dokument neplatí na THCD vyrobené před datem jeho zveřejnění.

Označení ČSN EN ISO 13851 (833325)
Katalogové číslo 509434
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 3. 2020
Datum účinnosti 1. 4. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135094349
Změny a opravy Oprava 1 7.20t
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 13851 (833325) z října 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)