ČSN ISO 10245-1 (270035) Zrušená norma

Jeřáby - Omezující a indikující zařízení - Část 1: Všeobecně

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 10245-1:1994. Mezinárodní norma ISO 10245-1:1994 má status české technické normy. (ČSN) ISO 10245 se skládá z následujících částí: Část 1: Všeobecně, Část 2: Mobilní jeřáby, Část 3: Věžové jeřáby, Část 4: Výložníkové jeřáby a Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby. Tato první část (ČSN) ISO 10245 uvádí všeobecné požadavky pro omezující a indikující zařízení pro zdvihací zařízení, které se vztahují na zatížení a pohyby, výkon a prostředí. Tato zařízení omezují provoz a/nebo poskytují jeřábníkovi nebo jiné osobě informace o provozu. Podmínky, při kterých jsou zařízení potřebná, a specifické požadavky na jednotlivé typy zdvihacích zařízení jsou dány jinou částí (ČSN) ISO 10245. Je třeba zdůraznit, že bezpečnost a spolehlivá činnost omezujících a indikujících zařízení je závislá na pravidelných kontrolách a údržbě. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Odkazy na normy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Omezovač nosnosti, kapitolu 5 - Ukazatel nosnosti, kapitolu 6 - Koncové vypínače pohybu a provozní omezovače a kapitolu 7 - Indikátory pohybu a provozní indikátory. ČSN ISO 10245-1 (27 0035) byla vydána v únoru 1998.

Označení ČSN ISO 10245-1 (270035)
Katalogové číslo 26699
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963266992
Norma byla zrušena k 1. 11. 1999
a nahrazena ČSN EN 12077-2 (270035)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)