ČSN 83 8032 (838032) Zrušená norma

Skládkování odpadů - Těsnění skládek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro navrhování, výstavbu a kontrolu těsnicích systémů skládek při výstavbě nových skládek i při jejich provozu. Dále platí pro navrhování, výstavbu a kontrolu těsnicích systémů při jejich uzavírání a rekultivaci. Pro návrh těsnicího systému skládky norma doporučuje vhodné materiály nebo jejich kombinaci i parametry těchto materiálů, pro výstavbu těsnění doporučuje vhodné technologické postupy a pro kontrolu materiálů i zhotoveného těsnění rozsah a metody této kontroly. Norma neobsahuje ustanovení pro navrhování a výstavbu podzemních skládek, pro navrhování těsněných nádrží na ukládání odpadů jiné než pevné konzistence a pro skládky nebo úložiště radioaktivních odpadů. Pro tyto konstrukce lze však některá ustanovení této normy použít. Za pozornost stojí v předmluvě k normě uvedený soupis předpisů, vztahujících se k odpadovému hospodářství (včetně hygienických), který platil v době vydání normy. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Všeobecně, kapitolu 5 - Podklady, kapitolu 6 - Úprava a stabilita podloží těsnicího systému skládky, kapitolu 7 - Těsnicí materiály a jejich skladba v těsnicím systému, kapitolu 8 - Požadované vlastnosti těsnicích materiálů a prvků, kapitolu 9 - Zásady konstrukčního uspořádání prvků těsnicího systému, kapitolu 10 - Ochrana těsnicího systému proti poškození, kapitolu 11 - Stabilita těsnicího systému na svazích, kapitolu 12 - Zásady pokládky těsnicích vrstev, kapitolu 13 - Kontrola jakosti prací a celistvosti těsnicího systému a kapitolu 14 - Kontrola těsnicího systému v průběhu provozu. ČSN 83 8032 byla vydána v únoru 1998.

Označení ČSN 83 8032 (838032)
Katalogové číslo 51940
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963519401
Norma byla zrušena k 1. 5. 2002
a nahrazena ČSN 83 8032 (838032)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 83 80 32
  • ČSN 838032
  • ČSN 83 80 32 : 1998
  • ČSN 838032:1998
  • ČSN 83 8032:1998