ČSN 83 8033 (838033) Zrušená norma

Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro soustřeďování, odvádění, shromažďování a kontrolu jakosti průsakových vod ze skládek a pro konstrukce, které tyto činnosti zajišťují. Pro návrh drenážních systémů skládky, kontrolních nádrží a jímek průsakových vod norma doporučuje vhodné materiály nebo jejich kombinace i parametry těchto materiálů. Norma neobsahuje ustanovení pro úpravu a čištění průsakových vod. Za pozornost stojí v předmluvě k normě uvedený soupis předpisů, vztahujících se k odpadovému hospodářství (včetně hygienických), který platil v době vydání normy. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Všeobecně, kapitolu 5 - Podklady, kapitolu 6 - Systém nakládání s průsakovými vodami, kapitolu 7 - Kapacita prvků systému nakládání s průsakovými vodami, kapitolu 8 - Materiály pro prvky systému nakládání s průsakovými vodami, kapitolu 9 - Uspořádání drenážního systému, kapitolu 10 - Stabilita drenážních prvků, kapitolu 11 - Kontrola jakosti a množství průsakových vod a kapitolu 12 - Zneškodňování průsakových vod. ČSN 83 8033 byla vydána v únoru 1998.

Označení ČSN 83 8033 (838033)
Katalogové číslo 51909
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963519098
Norma byla zrušena k 1. 5. 2002
a nahrazena ČSN 83 8033 (838033)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 83 80 33
  • ČSN 838033
  • ČSN 83 80 33 : 1998
  • ČSN 838033:1998
  • ČSN 83 8033:1998