ČSN EN 174 (832453) Zrušená norma

Prostředky na ochranu očí - Brýle pro sjezdové lyžování

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 174:1996. Evropská norma EN 174:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma platí pro brýle používané pro ochranu očí při sjezdovém lyžování. Norma dále obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Konstrukce a výroba, kapitolu 5 - Požadavky, kapitolu 6 - Zkoušení, kapitolu 7 - Informace pro uživatele, normativní Přílohu A a informativní Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 89/686/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU." Dále je jmenovitě v tabulce uveden výčet ustanovení, která podporují splnění podstatných požadavků uvedených v Příloze II Směrnice EU 89/686/EHS. Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 174 (83 2453) byla vydána v únoru 1998.

Označení ČSN EN 174 (832453)
Katalogové číslo 51174
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963511740
Norma byla zrušena k 1. 2. 2002
a nahrazena ČSN EN 174 (832453)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)