ČSN ETS 300 384 ed. 1 (879011) Aktuální vydání

Rádiové rozhlasové systémy - Kmitočtově modulované rozhlasové vysílače provozované na velmi vysokých kmitočtech (VHF)

ČSN ETS 300 384 ed. 1 Rádiové rozhlasové systémy - Kmitočtově modulované rozhlasové vysílače provozované na velmi vysokých kmitočtech (VHF)
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská telekomunikační norma (ETS) pokrývá funkční požadavky na kmitočtově modulované (FM) rozhlasové vysílače provozované na velmi vysokých kmitočtech (VHF), v kmitočtovém pásmu 87,5 MHz až 108 MHz a modulovaných podle Doporučení CCIR 450-1 [1], které mají některou nosnou ve vysokofrekvenčním spektru (RF). Monofonní signály jsou vysílány podle oddílu 1 a stereofonní signály podle 2.2 (systém s pilotním tónem) Doporučení CCIR 450-1[1]. Tato ETS také pokrývá vysílání doplňkových signálů popsaných v Doporučení CCIR 450-1[1] a/nebo EN 50067[2].
Tato ETS uvažuje pouze ty technické charakteristiky, které se vztahují na vyzařovaný signál a tudíž přímo ovlivňují efektivní využití RF spektra. Pro plánování rozhlasové služby se předpokládá využití Doporučení CCIR 412-5 [3].
S cílem ochránit leteckou navigaci a komunikační služby provozované v kmitočtovém pásmu 108 MHz až 137 MHz a retranslační příjem v kmitočtovém pásmu 87,5 MHz a 108 MHz jsou začleněny meze rušivých emisí a emisí mimo pásmo specifikované na obrázcích 1 a 3.
V těch oblastech, kde samotné spolehnutí se na specifikace vysílače nemůže zaručit ochranu RF spektra (například zpětnou intermodulaci), jsou vhodná doporučení pro instalované systémy popsána v Technické zprávě ETSI (ETR) 132 [8].
Hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC) vztahující se na zařízení pokrytá touto ETS jsou uvedena v ETS 300 447 (viz přílohu E, literatura).

Označení ČSN ETS 300 384 ed. 1 (879011)
Katalogové číslo 51670
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran
EAN kód 8590963516707
Změny a opravy A1 2.98t
Tato norma nahradila ČSN ETS 300 384 (879011) z listopadu 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)