Třída 8790 - Normy vytvořené společnou technickou komisí EBU/CENELEC/ETSI

Zobrazit obsah třídy 87 - Telekomunikace

ČSN ETS 300 250 (879001) - prosinec 1994

Televizní systémy. Smíšená technická komise ETSI/EBU. Specifikace paketového systému D2-MAC

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 352 (879002) - srpen 1995

Televizní systémy. Specifikace paketového systému D2-HDMAC

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 355 (879003) - říjen 1995

Televizní soustavy. Specifikace D-MAC/Packet systému

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 163 V1.2.1 (879004) - únor 1999

Televizní systémy - NICAM 728: přenos dvoukanálového digitálního zvuku v zemských televizních systémech B, G, H, I, K1 a L

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 163 (879004) - leden 1996

Televizní systémy. NICAM 728: Specifikace dvoukanálového digitálního přenosu zvuku v zemských televizních systémech B, G, H, I, L

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 294 V1.3.2 (879005) - duben 1999

Televizní systémy - Signalizace o širokoúhlém obrazu (WSS) v 625 řádkovém televizním systému

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 294 (879005) - leden 1996

Televizní systémy. Signalizace o širokoúhlém obrazu (WSS) v 625-řádkovém televizním systému

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 294 ed. 2 (879005) - červen 1997

Televizní systémy - Signalizace o širokoúhlém obrazu (WSS) v 625 řádkovém televizním systému

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 294 ed. 3 (879005) - září 1998

Televizní systémy - Signalizace o širokoúhlém obrazu (WSS) v 625 řádkovém televizním systému

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 294 V1.4.1 (879005) - září 2003

Televizní systémy - Signalizace o širokoúhlém obrazu (WSS) v 625řádkovém televizním systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN EN 300 421 V1.1.2 (879006) - září 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro družicové služby pracující v pásmu 11/12 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 421 (879006) - duben 1996

Digitální systémy pro televizní a rozhlasové vysílání a datovou službu. Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro družicovou službu pracující v pásmu 11/12 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 429 V1.1.2 (879007) - září 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro kabelové systémy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 429 V1.2.1 (879007) - únor 1999

Digitální televize (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro systémy kabelové televize

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 429 (879007) - duben 1996

Digitální systémy pro televizní a rozhlasové vysílání a datovou službu. Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro kabelové systémy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 401 (879008) - únor 1996

Systémy rozhlasového vysílání. Digitální rozhlasové vysílání (DAB) pro pohyblivé, přenosné a stolní přijímače

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 401 ed. 2 (879008) - duben 1998

Systémy rozhlasového vysílání - Digitální rozhlasové vysílání (DAB) pro pohyblivé, přenosné a pevné přijímače

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 401 V1.3.2 (879008) - duben 2001

Systémy rozhlasového vysílání - Digitální rozhlasové vysílání (DAB) pro pohyblivé, přenosné a pevné přijímače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 401 V1.3.3 (879008) - listopad 2001

Systémy rozhlasového vysílání - Digitální rozhlasové vysílání (DAB) pro pohyblivé, přenosné a pevné přijímače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 401 V1.4.1 (879008) - listopad 2006

Systémy rozhlasového vysílání - Digitální rozhlasové vysílání (DAB) pro pohyblivé, přenosné a pevné přijímače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 401 V2.1.1 (879008) - červenec 2017

Systémy rozhlasového vysílání - Digitální rozhlasové vysílání (DAB) pro pohyblivé, přenosné a pevné přijímače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 300 472 V1.2.2 (879009) - září 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro přenos teletextu v bitovém toku DVB systému B podle ITU-R

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 472 (879009) - srpen 1996

Digitální systémy pro televizní a rozhlasové vysílání a datovou službu. Specifikace pro přenos signálu teletext (systém ITU-R Teletext B) v bitovém toku digitální televize (DVB)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 472 ed. 2 (879009) - leden 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro přenos teletextu podle ITU-R systému B v bitovém toku DVB

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 472 V1.3.1 (879009) - listopad 2003

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro přenos teletextu v bitovém toku DVB systému B podle ITU-R

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 472 V1.4.1 (879009) - listopad 2017

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro přenos teletextu v bitovém toku DVB systému B podle ITU-R

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 300 473 V1.1.2 (879010) - září 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Distribuční systémy s družicovou společnou televizní anténou (SMATV)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 473 (879010) - srpen 1996

Digitální systémy pro televizní a rozhlasové vysílání a datovou službu. Distribuční systémy s družicovou společnou televizní anténou (SMATV)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 384 ed. 1 (879011) - únor 1998 aktuální vydání

Rádiové rozhlasové systémy - Kmitočtově modulované rozhlasové vysílače provozované na velmi vysokých kmitočtech (VHF)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.98t

570 Kč

ČSN EN 300 468 V1.3.1 (879012) - leden 1999

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech digitální televize (DVB)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 468 (879012) - srpen 1996

Digitální systémy pro televizní a rozhlasové vysílání a datovou službu. Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech digitální televize (DVB)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 468 ed. 2 (879012) - prosinec 1997

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech digitální televize (DVB)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 468 V1.10.1 (879012) - červenec 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ETSI EN 300 468 V1.11.1 (879012) - říjen 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ETSI EN 300 468 V1.12.1 (879012) - květen 2012

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN ETSI EN 300 468 V1.13.1 (879012) - únor 2013

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN ETSI EN 300 468 V1.14.1 (879012) - listopad 2014

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN ETSI EN 300 468 V1.15.1 (879012) - říjen 2016

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 300 468 V1.16.1 (879012) - březen 2020

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN ETSI EN 300 468 V1.4.1 (879012) - červenec 2001

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech digitální televize (DVB)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 468 V1.5.1 (879012) - listopad 2003

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 468 V1.6.1 (879012) - květen 2005

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 468 V1.7.1 (879012) - listopad 2006

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 468 V1.8.1 (879012) - listopad 2008

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 300 468 V1.9.1 (879012) - říjen 2009

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ETS 300 231 ed. 1 (879013) - září 1997

Televizní systémy - Systém PDC k programování domácích videomagnetofonů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 231 ed. 2 (879013) - březen 1999

Televizní systémy - Systém PDC k programování domácích videomagnetofonů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 231 V1.3.1 (879013) - září 2003

Televizní systémy - Specifikace systému programování domácích videomagnetofonů (PDC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 732 ed. 1 (879014) - prosinec 1997

Televizní systémy - Zdokonalený 625-řádkový televizní systém PAL/SECAM - Referenční signály pro potlačení obrazů (GCR)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 731 ed. 1 (879015) - leden 1998

Televizní systémy - Televize se zvýšenou rozlišovací schopností 625 řádek (PAL) - PAL plus

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 744 V1.1.2 (879016) - září 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro zemskou digitální televizi

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 744 ed. 1 (879016) - leden 1998

Digitální televizní vysílání - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro pozemní digitální televizi (DVB-T)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 744 V1.2.1 (879016) - březen 2000

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro pozemní digitální televizi

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 744 V1.4.1 (879016) - červenec 2001

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro zemskou digitální televizi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 744 V1.5.1 (879016) - květen 2005

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro zemskou digitální televizi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 744 V1.6.1 (879016) - srpen 2009

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro zemskou digitální televizi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 300 744 V1.6.2 (879016) - květen 2016

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro zemskou digitální televizi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETS 300 750 ed. 1 (879017) - únor 1998

Rádiové vysílací systémy - Kmitočtově modulované rozhlasové vysílače, pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) v pásmu 66 MHz až 73 MHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 708 ed. 1 (879018) - leden 1998

Televizní systémy - Přenos dat v rámci teletextu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 708 V1.2.1 (879018) - září 2003

Televizní systémy - Přenos dat v rámci teletextu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN EN 300 749 V1.1.2 (879019) - září 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Mikrovlnné vícebodové distribuční systémy (MMDS) pod 10 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 749 ed. 1 (879019) - únor 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro systémy MMDS pod 10 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 706 ed. 1 (879020) - duben 1998

Specifikace rozšířeného teletextu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 706 V1.2.1 (879020) - září 2003

Specifikace rozšířeného teletextu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 707 ed. 1 (879021) - červenec 1998

Elektronický průvodce programy (EPG) - Protokol pro přenos dat elektronického TV průvodce

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 707 V1.2.1 (879021) - září 2003

Elektronický průvodce programy (EPG) - Protokol pro TV průvodce s použitím elektronického přenosu dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 751 ed. 1 (879022) - srpen 1998

Rádiové vysílací systémy - Systém pro bezdrátové zasílání a distribuci informačních a zábavných programů (SWIFT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 751 V1.2.1 (879022) - červenec 2003

Rádiové vysílací systémy - Datový rádiový kanál (DARC) - Systém pro bezdrátové vysílání a distribuci informačních a zábavných programů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 801 ed. 1 (879023) - srpen 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál využívající veřejné komutované telekomunikační sítě (PSTN)/digitální sítě integrovaných služeb (ISDN)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 743 ed. 1 (879024) - září 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 743 V1.2.1 (879024) - duben 2003

Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 743 V1.3.1 (879024) - červen 2007

Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 300 743 V1.4.1 (879024) - duben 2012

Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ETSI EN 300 743 V1.5.1 (879024) - červenec 2014

Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 300 743 V1.6.1 (879024) - květen 2019

Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETS 300 799 ed. 1 (879025) - září 1998

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Distribuční rozhraní - Rozhraní přepravy souboru (ETI)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 802 ed. 1 (879026) - září 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Protokoly nezávislé na síti pro interaktivní služby DVB

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 813 ed. 1 (879027) - září 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Rozhraní DVB v sítích plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 192 V1.1.1 (879028) - listopad 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 192 V1.2.1 (879028) - březen 2000

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 301 192 V1.3.1 (879028) - listopad 2003

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 192 V1.4.1 (879028) - květen 2005

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 192 V1.4.2 (879028) - říjen 2008

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 301 192 V1.5.1 (879028) - červen 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 301 192 V1.6.1 (879028) - březen 2016

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 301 234 V1.1.1 (879029) - listopad 1998

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Protokol přenosu multimediálních objektů (MOT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 234 V1.2.1 (879029) - leden 2000

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Protokol přenosu multimediálních objektů (MOT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 301 234 V2.1.1 (879029) - listopad 2006

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Protokol přenosu multimediálních objektů (MOT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN EN 300 798 V1.1.1 (879030) - leden 1999

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Distribuční rozhraní - Rozhraní digitálního základního pásma obsahujícího složky I a Q (DIQ)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 814 ed. 1 (879031) - květen 1999

Digitální televize (DVB) - Rozhraní DVB pro sítě synchronní digitální hierarchie (SDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 193 V1.1.1 (879032) - srpen 1999

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál využívající digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 800 ed. 1 (879033) - srpen 1999

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál v distribučních systémech kabelové televize (CATV)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 199 V1.1.1 (879034) - leden 2000

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interakční kanál pro místní vícebodové distribuční systémy (LMDS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 199 V1.2.1 (879034) - únor 2000

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interakční kanál pro místní vícebodové distribuční systémy (LMDS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 797 V1.1.1 (879035) - leden 2000

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Distribuční rozhraní - Rozhraní přenosové služby (STI)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 797 V1.2.1 (879035) - listopad 2005

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Distribuční rozhraní - Rozhraní přenosové služby (STI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 797 V1.3.1 (879035) - červen 2018

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Distribuční rozhraní - Rozhraní servisního přenosu (STI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN 301 195 V1.1.1 (879036) - leden 2000

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál využívající globálního systému pro mobilní komunikace (GSM)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 210 V1.1.1 (879037) - leden 2000

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro digitální zpravodajské družicové přenosy (DSNG) a ostatní příspěvkové aplikace přes družici

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 301 222 V1.1.1 (879038) - březen 2000

Digitální televizní vysílání (DVB) - Přiřazené koordinační kanály digitálních zpravodajských družicových přenosů (DSNG)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 301 700 V1.1.1 (879039) - říjen 2000

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Rozhlasové vysílání VHF/FM: křížové odkazy na současné vysílání služeb DAB pomocí RDS-ODA 147

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 701 V1.1.1 (879040) - březen 2001

Digitální televizní vysílání (DVB) - Modulace OFDM pro mikrovlnnou digitální pozemní televizi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 775 V1.1.1 (879041) - srpen 2001

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro přenos datové informace v zatemňovacím půlsnímkovém impulzu (VBI) bitového toku DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 775 V1.2.1 (879041) - listopad 2003

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro přenos datové informace v zatemňovacím půlsnímkovém impulzu (VBI) bitového toku DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 790 V1.2.2 (879042) - srpen 2001

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 790 V1.3.1 (879042) - srpen 2003

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 790 V1.4.1 (879042) - únor 2006

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 790 V1.5.1 (879042) - prosinec 2009

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

TNI ETSI TR 101 790 V1.4.1 (879042) - duben 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy - Pokyny pro používání EN 301 790

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč

ČSN ETSI EN 301 958 V1.1.1 (879043) - srpen 2002

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro digitální zemskou televizi (RTC) s mnohonásobným přístupem OFDM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 304 V1.1.1 (879044) - květen 2005

Digitální televizní vysílání (DVB) - Přenosový systém pro ruční koncová zařízení (DVB-H)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 307 V1.1.1 (879045) - srpen 2005

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 307 V1.1.2 (879045) - listopad 2006

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 307 V1.2.1 (879045) - duben 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace (DVB-S2)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 307 V1.3.1 (879045) - srpen 2013

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace (DVB-S2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 307-1 V1.4.1 (879045) - květen 2015

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace - Část 1: DVB-S2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 307-2 V1.1.1 (879045) - červenec 2015

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace - Část 2: Rozšíření DVB-S2 (DVB-S2X)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ETSI EN 302 307-2 V1.2.1 (879045) - únor 2021

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace - Část 2: Rozšíření DVB-S2 (DVB-S2X)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 302 583 V1.1.1 (879046) - říjen 2008

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro družicové služby pro ruční mobilní zařízení (SH) pracující v pásmu do 3 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 583 V1.1.2 (879046) - říjen 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro družicové služby pro ruční mobilní zařízení (SH) pracující v pásmu do 3 GHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 583 V1.2.1 (879046) - červenec 2012

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro družicové služby pro ruční mobilní zařízení (SH) pracující v pásmu do 3 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 755 V1.1.1 (879047) - duben 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 302 755 V1.2.1 (879047) - září 2011

Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 302 755 V1.3.1 (879047) - listopad 2012

Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN ETSI EN 302 755 V1.4.1 (879047) - leden 2016

Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

TNI ETSI TS 101 154 V1.9.1 (879048) - červen 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro použití kódování obrazu a zvuku ve vysílacích aplikacích založených na transportním toku MPEG-2

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 302 769 V1.1.1 (879049) - říjen 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování kanálu ve struktuře rámce a modulace pro druhou generaci digitálního přenosového systému pro kabelové systémy (DVB-C2)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ETSI EN 302 769 V1.2.1 (879049) - prosinec 2011

Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování kanálu ve struktuře rámce a modulace pro druhou generaci digitálního přenosového systému pro kabelové systémy (DVB-C2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 302 769 V1.3.1 (879049) - květen 2016

Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování kanálu ve struktuře rámce a modulace pro druhou generaci digitálního přenosového systému pro kabelové systémy (DVB-C2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN ETSI EN 301 545-2 V1.1.1 (879050) - srpen 2012

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní družicový systém DVB druhé generace (DVB-RCS2) - Část 2: Norma nižších vrstev pro družice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 530 Kč

ČSN ETSI EN 301 545-2 V1.2.1 (879050) - listopad 2014

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní družicový systém DVB druhé generace (DVB-RCS2) - Část 2: Norma nižších vrstev pro družice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN ETSI EN 301 545-2 V1.3.1 (879050) - únor 2021

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní družicový systém DVB druhé generace (DVB-RCS2) - Část 2: Norma nižších vrstev pro družice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

ČSN ETSI EN 303 340 V1.1.2 (879051) - duben 2017

Přijímače digitálního zemského televizního vysílaní - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 340 V1.2.1 (879051) - duben 2021

Přijímače digitálního zemského televizního vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 560 V1.1.1 (879052) - listopad 2018

Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování TTML

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (879053) - leden 2020

Rozhlasové přijímače - Část 1: Obecné požadavky a měřicí metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 (879053) - září 2020

Rozhlasové přijímače - Část 2: Služba AM rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 303 345-5 V1.1.1 (879053) - září 2020

Rozhlasové přijímače - Část 5: Služba DRM rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč