ČSN ISO 8502-6 (038222) Zrušená norma

Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 6: Extrakce rozpustných nečistot pro analýzu - Breslova metoda

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 8502-6:1995. Mezinárodní norma ISO 8502-6:1995 má status české technické normy. (ČSN) ISO 8502 se skládá z následujících částí: Část 1 - Provozní metody pro rozpustné korozní produkty železa (technická zpráva), Část 2 - Laboratorní stanovení chloridů na očištěném povrchu, Část 3 - Stanovení prachu na ocelovém povrchu připraveném pro natírání (metoda snímání samolepicí páskou), Část 4 - Směrnice pro odhad pravděpodobnosti kondenzace vlhkosti před nanášením nátěrů, Část 5 - Stanovení chloridů na ocelovém povrchu připraveném pro natírání - metoda detekce iontů trubičkami, Část 6 - Extrakce rozpustných nečistot pro analýzu - Breslova metoda, Část 7 - Provozní metoda pro stanovení olejů a mastnoty, Část 8 - Provozní metoda pro refraktometrické stanovení vlhkosti, Část 9 - Provozní metoda pro konduktometrické stanovení solí rozpustných ve vodě, Část 10 - Provozní metoda pro stanovení chloridů titrací. (Pozmámka recenzenta: V únoru 1999 byly části 5, 7 a 10 teprve rozpracovány.) Tato šestá část ISO 8502 popisuje extrační postup pro analytické stanovení rozpustných nečistot na povrchu s použitím pružné cely se samolepicím okrajem, která se připevňuje na povrch bez ohledu na jeho tvar (rovinný nebo zakřivený) a orientaci (umístěno v jakémkoliv směru včetně podhledů). Popsaná metoda je vhodná pro použití v provozních podmínkách a umožňuje určit přítomnost rozpustných nečistot před nanášením nátěrů. Nezahrnuje následnou analýzu nečistot, které byly rozpuštěny. Vhodné postupy jsou předmětem jiných částí ISO 8502. Skládá se z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy , kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Podstata zkoušky, kapitola 4 - Zařízení a pomůcky, kapitola 5 - Zkušební postup, kapitola 6 - Protokol o zkoušce. Konečně obsahuje Přílohu A (normativní). ČSN ISO 8502-6 (03 8222) byla vydána v únoru 1998.

Označení ČSN ISO 8502-6 (038222)
Katalogové číslo 26666
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963266664
Změny a opravy Z1 8.99t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2007
a nahrazena ČSN EN ISO 8502-6 (038222)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 8502-11 (038222)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 11: Provozní metoda pro turbidimetrické stanovení ve vodě rozpustných síranů

ČSN EN ISO 8502-2 (038222)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Laboratorní stanovení chloridů na očištěném povrchu

ČSN EN ISO 8502-3 (038222)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stanovení prachu na ocelovém povrchu připraveném pro natírání (metoda snímání samolepicí páskou)

ČSN EN ISO 8502-4 (038222)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 4: Návod pro odhad pravděpodobnosti kondenzace vlhkosti před nanášením nátěrů

ČSN EN ISO 8502-5 (038222)
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 5: Měření chloridů na ocelovém povrchu připraveném pro nátěry (metoda zjišťování iontů detekční trubicí)

ČSN EN ISO 8502-6 (038222)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 6: Extrakce vodou rozpustných nečistot pro analýzu (Breslova metoda)

ČSN EN ISO 8502-9 (038222)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 9: Provozní metoda pro konduktometrické stanovení solí rozpustných ve vodě