ČSN ISO 6734 (570731) Zrušená norma

Zahuštěné slazené mléko - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)

ČSN ISO 6734 Zahuštěné slazené mléko - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6734:1989. Mezinárodní norma ISO 6734:1989 má status české technické normy. Norma specifikuje referenční metodu pro stanovení obsahu celkové sušiny v zahuštěném slazeném mléce. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Norma tedy stanovuje metody zjišťování (ověřování) některých kvalitativních znaků (jakosti) významných pro hygienu výživy. ČSN ISO 6734 (57 0731) byla vydána v únoru 1998. Nahradila ustanovení kapitoly 1 pro slazené zahuštěné mléko ČSN 57 0105-3 z 31.8.1978.

Označení ČSN ISO 6734 (570731)
Katalogové číslo 26600
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963266008
Norma byla zrušena k 1. 1. 2012
a nahrazena ČSN ISO 6734 (570731)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)