ČSN EN 708 (470613) Zrušená norma

Zemědělské stroje - Stroje na zpracování půdy s aktivními pracovními nástroji - Bezpečnost

ČSN EN 708 Zemědělské stroje - Stroje na zpracování půdy s aktivními pracovními nástroji - Bezpečnost
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 708:1996. Evropská norma EN 708:1996 má status české technické normy. Tato norma stanoví bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro provedení a konstrukci návěsných nebo přívěsných strojů na zpracování půdy s aktivními pracovními nástroji poháněnými motorem traktoru nebo přídavným motorem. Tato norma platí bez ohledu na typ pohybu pracovních nástrojů. Tato norma neplatí pro: stroje na meziřádkovou kultivaci, přenosné stroje na zpracování půdy, stroje, jejichž nástroje jsou poháněny od pojezdu stroje, a stroje s připevněným pohyblivým zařízením pracujícím mezi dvěma sousedními rostlinami na témže řádku. Norma popisuje metody pro odstranění nebo snížení rizik, která vznikají při používání strojů na zpracování půdy s aktivními stroji. Norma nepojednává o všeobecných rizikách, zejména takových, která souvisejí s jízdou, včetně těch, která jsou specifická pro samojízdné stroje. Tato hlediska budou předmětem jiné normy vypracované CEN/TC 144. Kromě toho norma stanoví ten druh informací o bezpečných pracovních postupech, které poskytuje výrobce. Seznam závazných rizik, na která se vztahuje tato norma je uveden v příloze A. V příloze A jsou uvedena také rizika, která nebyla dosud vzata v úvahu. Hlediska ochrany životního prostředí nejsou v této normě vzata v úvahu. Tato norma platí pro stroje, které byly vyrobeny po datu vydání této normy. Dále norma obsahuje tyto kapitoly: Kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření, kapitolu 5 - Ověřování bezpečnostních požadavků a/nebo opatření, kapitolu 6 - Informace k používání a, jak už bylo zmíněno, normativní Přílohu A s dvěma tabulkami, a to seznam rizik a seznam rizik při jízdě a dále informativní Přílohu B s nákresy dvou strojů. Za zmínku stojí to, že kapitola 4 obsahuje popis ochrany jen proti rizikům poranění mechanickými částmi a proti riziku poranění během manipulace a přepravy. Naproti tomu osnova návodu k používání podle kapitoly 6 zahrnuje i rizika další, ovšem především úrazová. ČSN EN 708 (47 0613) byla vydána v únoru 1998.

ČSN EN 708/A1
"Tato norma popisuje metody pro odstranění nebo snížení rizik, která vyžadují stanovení specifických požadavků na stroje na zpracování půdy s aktivními pracovními nástroji. Nevztahuje se na všeobecná nebezpečí, zvláště všeobecná nebezpečí, související s jízdou. Tato hlediska budou předmětem normy, která je v současné době připravována (EN 1553)."

Označení ČSN EN 708 (470613)
Katalogové číslo 26579
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963265797
Změny a opravy A1 6.01t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 4254-5 (470601)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)