ČSN EN ISO 1874-2 (643610) Zrušená norma

Plasty - Materiály z polyamidu (PA) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s EN ISO 1874-2:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 1874-2:1995 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato část (ČSN) ISO 1874 uvádí způsoby přípravy zkušebních těles a zkušební metody, které mají být použity pro stanovení vlastností materiálů z polyamidu pro tváření. Norma uvádí požadavky pro manipulaci se zkušebním materiálem a požadavky pro kondicionování jak zkušebního materiálu před tvářením, tak zkušebních těles před provedením zkoušky. Norma uvádí postupy a podmínky pro přípravu zkušebních těles a postupy pro měření vlastností materiálů, z nichž byla tato zkušební tělesa připravena. ČSN EN 1874-2 (64 3610) byla vydána v únoru 1998. Nahradila ČSN 64 3610 z 29.3.1985.

Označení ČSN EN ISO 1874-2 (643610)
Katalogové číslo 26320
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963263205
Norma byla zrušena k 1. 8. 2007
a nahrazena ČSN EN ISO 1874-2 (643610)
Tato norma nahradila ČSN 64 3610 (643610) z prosince 1986
Dostupnost skladem (tisk na počkání)