ČSN EN ISO 1874-2 (643610) Zrušená norma

Plasty - Polyamidy (PA) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

ČSN EN ISO 1874-2 Plasty - Polyamidy (PA) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 1874 uvádí způsoby přípravy zkušebních těles a zkušební metody používané ke stanovení vlastností materiálů z polyamidu pro tváření. Dále uvádí požadavky na manipulaci s materiálem pro zkoušení a požadavky na kondicionování tohoto materiálu a zkušebních těles před provedením zkoušky.
V normě jsou uvedeny postupy a podmínky pro přípravu zkušebních těles a postupy pro měření vlastností materiálů, z nichž byla zkušební tělesa připravena. Dále jsou zde uvedeny vlastnosti a zkušební metody vhodné a nutné pro charakterizaci materiálů z polyamidu pro tváření.
Vlastnosti byly vybrány z obecných zkušebních metod uvedených v ISO 10350-1. Dále tato část ISO 1874 obsahuje další běžně používané zkušební metody a metody mající pro daný materiál zvláštní význam, jako jsou například metody pro stanovení vlastností pro označování viskozitní číslo a modul pružnosti v tahu uvedené v ISO 1874-1.

Označení ČSN EN ISO 1874-2 (643610)
Katalogové číslo 93192
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 2013
Datum účinnosti 1. 7. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963931920
Norma byla zrušena k 1. 10. 2017
a nahrazena ČSN EN ISO 16396-2 (643610)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 1874-2 (643610) z července 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)