ČSN ETS 300 684 ed. 1 (875063)

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) obchodně dostupných radioamatérských zařízení

ČSN ETS 300 684 ed. 1 Rádiová zařízení a systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) obchodně dostupných radioamatérských zařízení
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská telekomunikační norma (ETS) se vztahuje na posuzování radiokomunikačních a přidružených zařízení s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Tato ETS specifikuje vhodné zkoušky EMC, metody měření, meze a minimální kritéria funkční způsobilosti rádiových zařízení, obchodně dostupných a určených k využití radioamatéry ve smyslu článku 1, definice 53 Radiokomunikačního řádu v Mezinárodní telekomunikační úmluvě.
Tato ETS se vztahuje na radioamatérská zařízení buď vyráběná pro prodej jako zařízení připravená k použití nebo jako moduly nebo prvky s vlastní funkcí. Klasifikace prostředí použitá v této ETS se vztahuje na klasifikaci prostředí použitou v kmenových normách EN 50081-1 [1] a EN 50082-1 [2] s výjimkou třídy prostředí pro vozidla, na něž se vztahuje ISO 7637 [13], [14]. Požadavky na EMC byly zvoleny tak, aby byla zajištěna odpovídající úroveň kompatibility pro přístroje v prostředí obydlí, obchodů, lehkého průmyslu a vozidel. Úrovně však nepokrývají vyjímečné případy, které se mohou vyskytnout v libovolném místě, avšak s nízkou pravděpodobností výskytu.
Tato ETS nemůže pokrývat ty případy, při nichž je potenciální zdroj interference, který produkuje jednotlivě opakované přechodové jevy nebo spojité jevy, například stanoviště radiolokátoru nebo vysílače, trvale v blízkém okolí přítomen. V takovém případě může být nezbytné použít speciální ochrany a aplikovat je buď na zdroj rušení nebo na rušenou část nebo na obojí. Dodržení požadavků této ETS pro rádiová zařízení neznamená dodržení jakýchkoliv požadavků, vztahujících se na používání zařízení (například povolovacích požadavků). Dodržení této ETS neznamená dodržení jakýchkoliv bezpečnostních požadavků. Záleží však na zodpovědnosti posuzovatele zařízení, aby jakékoliv zjištění týkající se nebezpečnosti nebo nespolehlivosti zařízení, které je výsledkem aplikace zkoušek podle této ETS, bylo zaznamenáno v protokolu o zkoušce.

Označení ČSN ETS 300 684 ed. 1 (875063)
Katalogové číslo 51677
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran
EAN kód 8590963516776
Dostupnost skladem (tisk na počkání)