ČSN EN 1528-4 (560016)

Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 4: Stanovení, konfirmační zkoušky, různé

ČSN EN 1528-4 Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 4: Stanovení, konfirmační zkoušky, různé
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 1528-4:1996. Evropská norma EN 1528-4:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma se skládá z následujících částí: Část 1 - Všeobecně, Část 2 - Extrakce tuku, pesticidů a PCB a stanovení obsahu tuku, Část 3 - Metody přečišťování, Část 4 - Stanovení, konfirmační zkoušky, různé. Tato čtvrtá část normy specifikuje některé doporučené metody stanovení reziduí pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) v potravinách s vysokým obsahem tuku a dále přináší konfirmační testy a výčet čisticích postupů pro odstranění přebytečných lipidů při analýze potravin, obsahujících velké množství tuku. Norma dále obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Obecně, kapitolu 4 - Stanovení, kapitolu 5 - Konfirmační zkoušky, kapitolu 6 - Dodatečný čisticí postup pro velká množství tuků s využitím Calflo E a konečně informativní přílohy A a B. Norma tedy obsahuje základní postupy pro stanovení některých kontaminantů potravin významných pro hygienu výživy. ČSN EN 1528-4 (56 0016) byla vydána v únoru 1998.

Označení ČSN EN 1528-4 (560016)
Katalogové číslo 51359
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963513591
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1528-1 (560016)
Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 1528-2 (560016)
Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 2: Extrakce tuku, pesticidů a PCB a stanovení obsahu tuku

ČSN EN 1528-3 (560016)
Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 3: Metody přečišťování