ČSN EN 1528-1 (560016)

Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 1528-1 Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 1: Všeobecně
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 1528-1:1996. Evropská norma EN 1528-1:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma se skládá z následujících částí: Část 1 - Všeobecně, Část 2 - Extrakce tuku, pesticidů a PCB a stanovení obsahu tuku, Část 3 - Metody přečišťování, Část 4 - Stanovení, konfirmační zkoušky, různé. Norma specifikuje metody stanovení reziduí pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) v potravinách s vysokým obsahem tuku. Norma dále obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Podstata zkoušky, kapitolu 4 - Chemikálie, kapitolu 5 - Přístroje a zařízení, kapitolu 6 - Postupy, kapitolu 7 - Stanovení, kapitolu 8 - Konfirmační zkoušky, kapitolu 9 - Vyhodnocování, kapitolu 10 - Praktická mez stanovitelnosti, kapitolu 11 - Vyjadřování výsledků, kapitolu 12 - Protokol o zkoušce a konečně normativní Přílohu A a informativní přílohy B, C a NA. Za pozornost stojí rozsáhlé údaje o ochraně zdraví. Čl.4.3 v kapitole 4 - Chemikálie, je věnován bezpečnostním pokynům pro práci s chemikáliemi a vztahuje se jak na pesticidy a PCB, tak na jiné nebezpečné látky. K tomu je připojena tabulka 1 se seznamem 12 nebezpečných rozpouštědel, u nichž jsou kolonky "problém", "komentář" a "opatření". Za pozornost také stojí i normativní příloha A, která obsahuje seznam pesticidů a k nim použitelnost osmi metod pro přečištění. Norma tedy stanovuje základní postupy pro stanovení některých kontaminantů potravin významných pro hygienu výživy. ČSN EN 1528-1 ( 56 0016) byla vydána v únoru 1998.

Označení ČSN EN 1528-1 (560016)
Katalogové číslo 51362
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963513621
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1528-2 (560016)
Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 2: Extrakce tuku, pesticidů a PCB a stanovení obsahu tuku

ČSN EN 1528-3 (560016)
Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 3: Metody přečišťování

ČSN EN 1528-4 (560016)
Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 4: Stanovení, konfirmační zkoušky, různé