ČSN EN 1528-2 (560016)

Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 2: Extrakce tuku, pesticidů a PCB a stanovení obsahu tuku

ČSN EN 1528-2 Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 2: Extrakce tuku, pesticidů a PCB a stanovení obsahu tuku
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 1528-2:1996. Evropská norma EN 1528-2:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma se skládá z následujících částí: Část 1 - Všeobecně, Část 2 - Extrakce tuku, pesticidů a PCB a stanovení obsahu tuku, Část 3 - Metody přečišťování, Část 4 - Stanovení, konfirmační zkoušky, různé. Tato druhá část normy specifikuje analytické postupy pro extrakci tukové složky obsahující pesticídy a polychlorované bifenyly (PCB) z různých skupin potravin obsahujících tuk. Norma dále obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Podstata zkoušky, kapitolu 4 - Chemikálie, kapitolu 5 - Přístroje , kapitolu 6 - Postupy, kapitolu 7 - Další postup, kapitolu 8 - Vyhodnocování výsledků, kapitolu 9 - Protokol o zkoušce a konečně informativní přílohy A, B a NA. Norma tedy podrobně popisuje metody k stanovení některých kontaminantů potravin a je proto významná pro hygienu výživy. ČSN EN 1528-2 (56 0016) byla vydána v únoru 1998.

Označení ČSN EN 1528-2 (560016)
Katalogové číslo 51361
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963513614
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1528-1 (560016)
Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 1528-3 (560016)
Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 3: Metody přečišťování

ČSN EN 1528-4 (560016)
Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 4: Stanovení, konfirmační zkoušky, různé