ČSN EN 1528-3 (560016)

Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 3: Metody přečišťování

ČSN EN 1528-3 Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 3: Metody přečišťování
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 1528-3:1996. Evropská norma EN 1528-3:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma se skládá z následujících částí: Část 1 - Všeobecně, Část 2 - Extrakce tuku, pesticidů a PCB a stanovení obsahu tuku, Část 3 - Metody přečišťování, Část 4 - Stanovení, konfirmační zkoušky, různé. Tato třetí část normy detailně specifikuje metody A až H určené pro čištění tuků§ nebo izolovaného tukového podílu za použití technik jako je kapalina- kapalina, adsorbční nebo gelové permeační chromatografie na koloně. Aplikační možnosti metod jsou detailně uvedeny v každé popsané metodě. Norma dále obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Podstata zkoušky, kapitolu 4 - Všeobecně, kapitolu 5 - Metoda A, kapitolu 6 - Metoda B, kapitolu 7 - Metoda C, kapitolu 8 - Metoda D, kapitolu 9 - Metoda E, kapitolu 10 - Metoda F, kapitolu 11 - Metoda G, kapitolu 12 - Metoda H a konečně informativní přílohy A a B. Principy a způsob provádění jednotlivých metod jsou podrobně popsány. Norma tedy obsahuje základní postupy pro přečišťování ke stanovení některých kontaminantů potravin významných pro hygienu výživy. ČSN EN 1528-3 (56 0016) byla vydána v únoru 1998.

Označení ČSN EN 1528-3 (560016)
Katalogové číslo 51360
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963513607
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1528-1 (560016)
Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 1528-2 (560016)
Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 2: Extrakce tuku, pesticidů a PCB a stanovení obsahu tuku

ČSN EN 1528-4 (560016)
Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 4: Stanovení, konfirmační zkoušky, různé