ČSN ISO 8732 (979117) Zrušená norma

Bankovnictví - Správa klíčů (bankovní služby pro velkou klientelu)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metody pro správu materiálu klíče používaného pro šifrování, dešifrování a autentizaci zpráv vyměňovaných v průběhu finančních transakcí v oblasti bankovních služeb pro velkou klientelu. Specifikuje požadavky na
i) řízení v průběhu životního cyklu materiálu klíče k prevenci neautorizovaného odhalení, modifikace, nahrazení, uložení a opakovaného přenosu;
ii) ruční nebo automatickou distribuci materiálu klíče, aby byla možná interoperabilita mezi kryptografickým zařízením nebo vybavením, používajícím stejný algoritmus;
iii) zajištění integrity materiálu klíče v průběhu všech fází jeho životního cyklu, včetně jeho generování, distribuce, uložení, zápisu, použití, archivování a zničení; iv) obnovu v případě selhání procesu správy klíčů nebo když se jedná o integritu materiálu klíče. Takto je k dispozici prostředek, kterým může být identifikován auditní záznam pro celý materiál klíče.
Tato mezinárodní norma je navržena pro využití symetrických algoritmů při distribuci klíčů, kdy původce a příjemce používají stejný klíč. Je navržena pro zprávy formátované a přenášené v kódovaných sadách znaků. Existuje záměr navrhnout v příhodné době normu, která by pokrývala využití asymetrických algoritmů pro distribuci klíče.
Tato norma neposkytuje prostředek, který by kryptograficky rozlišil dvě fyzické strany v případě, že sdílejí společný klíč. Specifikované postupy jsou vhodné k využití finančními ústavy a jejich korporativními a vládními zákazníky, a v dalších vztazích, kdy výměna informací vyžaduje důvěrnost, ochranu a autentizaci.

Označení ČSN ISO 8732 (979117)
Katalogové číslo 50669
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 90 stran formátu A4
EAN kód 8590963506692
Norma byla zrušena k 1. 7. 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)