ČSN ISO 10245-2 (270035) Zrušená norma

Jeřáby - Omezující a indikující zařízení - Část 2: Mobilní jeřáby

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 10245-2:1994. Mezinárodní norma ISO 10245-2:1994 má status české technické normy. (ČSN) ISO 10245 se skládá z následujících částí: Část 1: Všeobecně, Část 2: Mobilní jeřáby, Část 3: Věžové jeřáby, Část 4: Výložníkové jeřáby a Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby. Tato druhá část (ČSN) ISO 10245 uvádí požadavky na zařízení, která omezují a/nebo indikují zatížení, pohyby, výkon a prostředí mobilních jeřábů. Všeobecné požadavky na omezující a indikující zařízení pro jeřáby jsou dány v (ČSN) ISO 10245-1. Tato část platí pro všechny mobilní jeřáby definované v (ČSN) ISO 4306-2. (V podrobnostech viz čl.4.1 a 4.2 této normy.) Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Odkazy na normy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecně, kapitolu 5 - Omezovač nosnosti, kapitolu 6 - Ukazatel nosnosti, kapitolu 7 - Ukazatel zatížení, kapitolu 8 - Koncové vypínače pohybu, kapitolu 9 - Ukazatel pohybu a provedení ukazatelů, kapitolu 10 - Pevnostní rezerva, kapitolu 11 - Kontrola, kapitol 12 - Údržba a kapitolu 13 - Pokyny pro ovládání a školení jeřábníka. ČSN ISO 10245-2 (27 0035) byla vydána v únoru 1998.

Označení ČSN ISO 10245-2 (270035)
Katalogové číslo 26700
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963267005
Norma byla zrušena k 1. 11. 1999
a nahrazena ČSN EN 12077-2 (270035)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)