ČSN P ENV 1991-4 (735570) Zrušená norma

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí předběžné evropské normy ENV 1991-4:1995. Tato předběžná evropská norma ENV 1991-4:1995 má status české předběžné normy. Tato předběžná ČSN je určena pro ověření a k připomínkám. Lze ji použít jako alternativní předpis k ČSN 73 5570. Připomínky a návrhy na zlepšení lze uplatnit u Českého normalizačního institutu. Tato předběžná norma obsahuje doslovný český překlad anglického znění ENV 1991-4:1995 (Eurokód 1): Zásady navrhování a zatížení konstrukcí, část 4: Zatížení zásobníků a nádrží a Národní aplikační dokument České republiky (NAD), který se použije spolu s ENV 1991-3 pro návrh stavebních konstrukcí v České republice. Účelem NAD je doplnit chybějící informace, vztahující se zejména k zatížení staveb a k používaným materiálům. V NAD jsou také uvedeny hodnoty volitelné jednotlivými zeměmi. Údaje NAD jsou na území ČR nadřazeny odpovídajícím údajům ENV. ENV 1991-4:1995 byla připravena Evropskou komisí pro normalizaci (CEN) a je reprodukována přesně tak, jak bylo publikována a schválena CEN. Tato předběžná EN spolu s NAD je určena k ověření při praktickém užívání po dobu tři let. Cílem ověření je získání poznatků z tohoto používání, které budou využity k modifikaci ENV tak, aby mohla být schválena jako EN. Přibližně po dvou letech budou členové CEN vyzváni k předložení připomínek, která budou zváženy při rozhodování o dalším postupu. Rozsah platnosti ENV 1991 - Eurokodu 1 je specifikován takto: P ENV 1991 stanoví všeobecné zásady a hodnoty zatížení pro konstrukční navrhování pozemních a inženýrských staveb včetně geotechnických hledisek a musí se používat ve spojení s ENV 1992 až 1999. Tuto ENV 1991 lze rovněž použít jako podklad pro navrhování konstrukcí, které nejsou zahrnuty v ENV 1992 - 1999 a v nichž jsou použity jiné materiály nebo jiná návrhová zatížení konstrukcí. ENV 1991 zahrnuje rovněž návrh konstrukcí pro etapu jejich provádění a dále návrhy pro dočasné konstrukce. To se vztahuje na všechny případy působení konstrukce, pro něž se požaduje , aby se konstrukce chovala odpovídajícím způsobem. Není přímo určena k hodnocení existujících staveb, navrhování jejich oprav a změn nebo k vyhodnocení modifikací jejich využití. Plně nepokrývá navrhování speciálních staveb, které vyžadují neobvyklé rozbory spolehlivosti, jako jsou konstrukce pro jaderné účely pro něž je třeba použít zvláštní postupy. Rozsah platnosti 1991-4 je specifikován takto: Tato část 4 ENV 1991 obsahuje obecné zásady a hodnoty zatížení pro navrhování konstrukcí nádrží a zásobníků včetně geotechnických aspektů a musí se používat ve spojení s ENV 1991-1 a dalšími částmi ENV 1991 a ENV 1992 až 1999. Tuto čtvrtou část ENV 1991 lze rovněž použít jako podklad pro navrhování konstrukcí, které nejsou zahrnuty v ENV 1992 až 1999 a v nichž se uplatňují materiály nebo hodnoty zatížení, které nejsou obsaženy v ENV 1991. Velmi rozsáhlá stavebně - technická norma, podobně jako jiné této skupiny. Má cca 62 stran. ČSN P ENV 1991-4 (73 5570) byla vydána v únoru 1998.

Označení ČSN P ENV 1991-4 (735570)
Katalogové číslo 51680
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963516806
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 1991-4 (730035)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)