ČSN ISO 11660-2 (270038) Zrušená norma

Jeřáby - Přístupy, ochrany a zábrany - Část 2: Mobilní jeřáby

ČSN ISO 11660-2 Jeřáby - Přístupy, ochrany a zábrany - Část 2: Mobilní jeřáby
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 11660-2:1994. Mezinárodní norma ISO 11660-2:1994 má status české technické normy. (ČSN) ISO 11660 obsahuje následující části: Část 1: Všeobecně, Část 2: Mobilní jeřáby, Část 3: Věžové jeřáby a Část 4: Výložníkové jeřáby. Tato část (ČSN) ISO 11660 uvádí požadavky na stupadla, schodiště, žebříky, lávky, plošiny, madla, úchyty, ochranná zábradlí a vstupní dvířka, které umožňují přístup na plošinu jeřábníka, inspekční nebo údržbové plošiny na mobilních jeřábech, jak jsou definovány v ISO 4306-2 (v ČR zavedena jako ČSN ISO 4306-2) a které jsou umístěny v souladu s pokyny výrobce. Také obsahuje požadavky na ochrany a zábrany připojené k pohyblivým částem. Tato část (ČSN) ISO 11660 je základní a je v částečném souladu s ISO 2860 a ISO 2867. Mobilní jeřáby věžového typu musí být také porovnány s ISO 11660-3 a 11660-4. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Odkazy na normy, kapitolu 3 - Všeobecně, kapitolu 4 - Definice, kapitolu 5 - Všeobecná kritéria, kapitolu 6 - Kritéria provedení, kapitolu 7 - Stupně, kapitolu 8 - Žebříky, kapitolu 9 - Schodiště, kapitolu 10 - Madla a úchyty, kapitolu 11 - Plošiny, průchozí lávky, obslužné lávky, ochranná zábradlí a okopové lišty, kapitolu 12 - Průlezy v zakrytování, kapitolu 13 - Elektricky nebo ručně poháněná přístupová zařízení a kapitolu 14 - Ochrany a zábrany. Dále norma obsahuje informativní Příloh A, která obsahuje příklady povrchů, považované za protiskluzové a informativní přílohu B s bibliografií. ČSN ISO 11660-2 (27 0038) byla vydána v únoru 1998.

Označení ČSN ISO 11660-2 (270038)
Katalogové číslo 26698
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963266985
Norma byla zrušena k 1. 12. 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)