ČSN EN ISO 6508-1 (420360) Zrušená norma

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma předepisuje metodu zkoušky podle Rockwella pro kovové materiály. Jedná se o základní normu, která popisuje podstatu zkoušky, použitá zatížení a vnikací tělesa, popisuje postup zkoušky, výpočet tvrdosti. Dále se v ní uvádí, jak má vypadat zkušební těleso, zkušební zařízení a zkušební protokol.

Označení ČSN EN ISO 6508-1 (420360)
Katalogové číslo 59927
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2000
Datum účinnosti 1. 1. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963599274
Norma byla zrušena k 1. 9. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 6508-1 (420360)
Tato norma nahradila ČSN EN 10109-1 (420360) z února 1998
ČSN ISO 1024 (420372) z září 1993
ČSN ISO 6508 (420373) z září 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6508-2 (420360)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů a vnikacích těles

ČSN EN ISO 6508-3 (420360)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček