ČSN EN ISO 6508-1 (420360) Zrušená norma

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 6508-1 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje zkušební metodu tvrdosti podle Rockwella. Podrobně popisuje zkušební princip a vlastní postup zkoušení. Norma uvádí charakteristické rysy zkušebního stroje, předepisuje požadavky na přípravu zkušebních těles a všechny podstatné informace týkající se vlastního provedení zkoušky. V závěru zmiňuje informace, které je nutno zaznamenat ve zkušebním protokolu a převody na jiné stupnice tvrdosti nebo hodnoty meze pevnosti v tahu. V části příloh jsou postupně uvedeny problematika smluvní zkoušky HR30TSm a HR15TSm pro tenké výrobky, diagramy pro stanovení minimální tloušťky zkušebního tělesa ve vztahu k tvrdosti, korekční tabulky k výpočtu tvrdosti zjišťované na konvexních, válcových a kulových plochách, postup kontroly zkušebního stroje uživatelem, pokyny pro ošetřování vnikacích těles, metoda stanovení nejistoty měření tvrdosti, informace o pracovní skupině pro tvrdost a návaznost měření tvrdosti.

Označení ČSN EN ISO 6508-1 (420360)
Katalogové číslo 98176
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 8. 2015
Datum účinnosti 1. 9. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963981765
Norma byla zrušena k 1. 4. 2017
a nahrazena ČSN EN ISO 6508-1 (420360)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 6508-1 (420360) z srpna 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6508-2 (420360)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů a vnikacích těles

ČSN EN ISO 6508-3 (420360)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček