ČSN EN ISO 6508-1 (420360) Aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 6508-1 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 6508 specifikuje metodu běžných a povrchových zkoušek tvrdosti podle Rockwella pro stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, 15N, 30N, 45N, 15T, 30T a 45T u kovových materiálů a je aplikovatelná na stabilní a přenosné zkušební stroje.
Vnikací těleso specifikovaného rozměru, tvaru a materiálu se zatlačuje do povrchu zkoušeného vzorku dvěma úrovněmi zatížení za předepsaných podmínek. Aplikuje se stanovená předběžná zatěžující síla a měří se počáteční hloubka vtisku a poté následuje vložení předepsaného přídavného zatížení a jeho zpětné odlehčení na zatížení předběžné. Měří se pak konečná hloubka vtisku a hodnota tvrdosti podle Rockwella se odvodí z rozdílu, h, konečné a počáteční hloubky vtisku a dvou konstant N a S.

Označení ČSN EN ISO 6508-1 (420360)
Katalogové číslo 502397
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 2017
Datum účinnosti 1. 7. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135023974
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 6508-1 (420360) z března 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 6507-1 (420374)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6508-2 (420360)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů a vnikacích těles

ČSN EN ISO 6508-3 (420360)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček