ČSN EN ISO 6508-1 (420360) Zrušená norma

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This part of ISO 6508 specifies the method for Rockwell regular and Rockwell superficial hardness tests for scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, and 45T for metallic materials and is applicable to stationary and portable hardness testing machines.
For specific materials and/or products, other specific International Standards apply (for instance, ISO 3738-1 and ISO 4498).
NOTE: Attention is drawn to the fact that the use of tungsten carbide composite for ball indenters is considered to be the standard type of Rockwell indenter ball. Steel indenter balls are allowed to continue to be used only when complying with Annex A.

Označení ČSN EN ISO 6508-1 (420360)
Katalogové číslo 501350
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 2017
Datum účinnosti 1. 4. 2017
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál), připravuje se převzetí v češtině
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135013500
Norma byla zrušena k 1. 7. 2017
a nahrazena ČSN EN ISO 6508-1 (420360)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 6508-1 (420360) z srpna 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6508-2 (420360)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů a vnikacích těles

ČSN EN ISO 6508-3 (420360)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček