ČSN EN ISO 6508-1 (420360) Zrušená norma

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

ČSN EN ISO 6508-1 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje zkušební metodu tvrdosti podle Rockwella a povrchové tvrdosti podle Rockwella pro kovové materiály ve smyslu stupnic A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T. Podrobně popisuje zkušební princip a vlastní postup zkoušení, kdy vnikací těleso stanoveného rozměru, tvaru a materiálu se zatlačuje do povrchu zkušebního tělesa ve dvou stupních za předepsaných podmínek. Po odlehčení přídavného zkušebního zatížení se měří trvalá hloubka vtisku při předběžném zkušebním zatížení, ze které se za pomocí normovaných konstant vypočítá hodnota měřené tvrdosti. Norma uvádí všechny podrobnosti o zkušebním stroji k provádění zkoušky, předepisuje požadavky na přípravu zkušebních těles a všechny podstatné informace týkající se vlastního provedení zkoušky. V závěru zmiňuje informace, které je nutno zaznamenat ve zkušebním protokolu. V části příloh jsou postupně uvedeny problematika smluvní zkoušky HR30Tm a HR15Tm pro tenké výrobky, diagramy pro stanovení minimální tloušťky zkušebního tělesa ve vztahu k tvrdosti, korekční tabulky k výpočtu tvrdosti zjišťované na konvexních, válcových a kulových plochách, postup kontroly zkušebního stroje uživatelem, pokyny pro ošetřování vnikacích těles a metoda stanovení nejistoty měření tvrdosti.

Označení ČSN EN ISO 6508-1 (420360)
Katalogové číslo 76057
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2006
Datum účinnosti 1. 9. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963760575
Norma byla zrušena k 1. 9. 2015
a nahrazena ČSN EN ISO 6508-1 (420360)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 6508-1 (420360) z prosince 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6508-2 (420360)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů a vnikacích těles

ČSN EN ISO 6508-3 (420360)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček