ČSN EN ISO 11212-4 (566118)

Škrob a deriváty škrobu - Obsah těžkých kovů - Část 4: Stanovení obsahu kadmia atomovou absorpční spektrometrií s elektrotermickou atomizací

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11212-4:1997. Evropská norma EN ISO 11212-4:1997 má status české technické normy. ČSN ISO 11212 "Škrob a deriváty škrobu - Obsah těžkých kovů" (56 6118) sestává z následujících částí: Část 1: Stanovení obsahu arsenu atomovou absorpční spektrometrií. Část 2: Stanovení obsahu rtuti atomovou absorpční spektrometrií. Část 3: Stanovení obsahu olova atomovou absorpční spektrometrií s elektrotermickou atomizací. Část 4: Stanovení obsahu kadmia atomovou absorpční spektrometrií s elektrotermickou atomizací. Tato čtvrtá část normy (ČSN) EN ISO 11212 specifikuje metodu stanovení obsahu kadmia ve škrobu včetně jeho derivátů a vedlejších produktů atomovou absorpční spektrometrií s elektrotermickou atomizací. Počet procesních parametrů, vztahujících se k elektrotermické atomizaci, je daleko větší než u atomizace v plameni, je tudíž nemožné navrhnout postup, který zajišťuje dosažení uspokojivých výsledků pro všechny typy přístrojů. Každý analytik proto musí optimalizovat podmínky použití svého přístroje na podkladě všeobecných nebo speciálních pokynů. Dále norma obsahuje kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Podstata zkoušky, kapitolu 4 - Chemikálie, kapitolu 5 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 6 - Postup, kapitolu 7 - Vyjádření výsledků, kapitolu 8 - Shodnost, kapitolu 9 - Protokol o zkoušce a informativní Přílohu A. Princip metody a postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Norma tedy stanovuje metody zjišťování ( ověřování) některých kvalitativních znaků (jakosti) významných pro hygienu výživy. ČSN EN ISO 11212-4 (56 6118) byla vydána v únoru 1998.

Označení ČSN EN ISO 11212-4 (566118)
Katalogové číslo 26671
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963266718
Změny a opravy opr. 3.98, UR 10.98
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 11212-1 (566118)
Škrob a deriváty škrobu - Obsah těžkých kovů - Část 1: Stanovení obsahu arsenu atomovou absorpční spektrometrií

ČSN EN ISO 11212-2 (566118)
Škrob a deriváty škrobu - Obsah těžkých kovů - Část 2: Stanovení obsahu rtuti atomovou absorpční spektrometrií

ČSN EN ISO 11212-3 (566118)
Škrob a deriváty škrobu - Obsah těžkých kovů - Část 3: Stanovení obsahu olova atomovou spektrometrií s elektrotermickou atomizací