1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

Třída 5661 - Škrob a výrobky ze škrobu

Zobrazit obsah třídy 56 - Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 1666 (566111) - prosinec 1998 aktuální vydání

Škrob - Stanovení obsahu vlhkosti sušením

125 Kč

ČSN EN ISO 5809 (566112) - říjen 1996

Škroby a deriváty škrobů. Stanovení síranového popela

125 Kč

ČSN EN ISO 5810 (566113) - září 1996

Škroby a deriváty škrobů. Stanovení obsahu chloridů. Potenciometrická metoda

125 Kč

ČSN EN ISO 3188 (566114) - říjen 1996

Škroby a deriváty škrobů. Stanovení obsahu dusíku Kjeldahlovou metodou. Titrační metoda (ISO 3188:1978)

125 Kč

ČSN EN ISO 5378 (566115) - září 1996

Škroby a deriváty škrobů. Stanovení obsahu dusíku Kjeldahlovou metodou. Spektrofotometrická metoda (ISO 5378:1978)

125 Kč

ČSN EN 1185 (566116) - září 1996

Škroby a deriváty škrobů. Stanovení obsahu oxidu siřičitého. Acidimetrická metoda (ISO 5379:1983 modifikovaná)

190 Kč

ČSN EN ISO 3946 (566117) - září 1996

Škroby a deriváty škrobů. Stanovení celkového obsahu fosforu. Spektrofotometrická metoda (ISO 3946:1982)

125 Kč

ČSN EN ISO 11212-1 (566118) - únor 1998

Škrob a deriváty škrobu - Obsah těžkých kovů - Část 1: Stanovení obsahu arsenu atomovou absorpční spektrometrií

190 Kč

ČSN EN ISO 11212-2 (566118) - únor 1998

Škrob a deriváty škrobu - Obsah těžkých kovů - Část 2: Stanovení obsahu rtuti atomovou absorpční spektrometrií

190 Kč

ČSN EN ISO 11212-3 (566118) - únor 1998

Škrob a deriváty škrobu - Obsah těžkých kovů - Část 3: Stanovení obsahu olova atomovou spektrometrií s elektrotermickou atomizací

190 Kč

ČSN EN ISO 11212-4 (566118) - únor 1998

Škrob a deriváty škrobu - Obsah těžkých kovů - Část 4: Stanovení obsahu kadmia atomovou absorpční spektrometrií s elektrotermickou atomizací

190 Kč

ČSN EN ISO 11543 (566119) - listopad 2002

Modifikovaný škrob - Stanovení obsahu hydroxypropylu - Stanovení pomocí NMR spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10520 (566120) - červen 1999

Přírodní škrob - Stanovení obsahu škrobu - Ewersova polarimetrická metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 3947 (566140) - září 1996

Škroby přírodní nebo modifikované. Stanovení obsahu celkového tuku (ISO 3947:1977)

125 Kč

ČSN EN ISO 11213 (566141) - březen 1997

Modifikovaný škrob - Stanovení obsahu acetylu - Enzymatická metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 11214 (566142) - prosinec 1997 aktuální vydání

Modifikovaný škrob - Stanovení obsahu karboxylových skupin v oxidovaném škrobu

190 Kč

ČSN EN ISO 11215 (566143) - listopad 1998

Modifikovaný škrob - Stanovení obsahu kyseliny adipové v acetylovaných škrobových diadipátech - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11216 (566144) - listopad 1998

Modifikovaný škrob - Stanovení obsahu karboxymetylových skupin v karboxymetylovém škrobu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5381 (566150) - září 1996

Škrobové hydrolyzované výrobky. Stanovení obsahu vody. Modifikovaná metoda Karl Fischera (ISO 5381:1983)

190 Kč

ČSN EN ISO 10504 (566161) - únor 2016 aktuální vydání

Deriváty škrobu - Stanovení obsahu glukózového sirupu, fruktózového sirupu a hydrogenizovaného sirupu - Stanovení pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč