ČSN EN ISO 11124-1 (038234) Zrušená norma

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 1: Obecný úvod a klasifikace

ČSN EN ISO 11124-1 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 1: Obecný úvod a klasifikace
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11124-1:1997. Evropská norma EN ISO 11124-1:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 11124-1:1993 byl přijat CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. ISO 11124 se sestává z těchto částí: - Část 1: Obecný úvod a klasifikace, - Část 2: Šedá litina tvrzená, - Část 3: Litá ocel vysokouhlíková, - Část 4: Litá ocel nízkouhlíková, - Část 5: Sekaný ocelový drát. Tato část (ČSN EN) ISO 11124 popisuje klasifikaci kovových otryskávacích prostředků určených pro přípravu povrchu ocelového podkladu před nanášením nátěrových hmot a podobných produktů. Specifikuje charakteristiky požadované pro komplexní posuzování jakéhokoliv otryskávacího prostředku. Tato první část (ČSN EN) ISO 11124 je určena pouze pro nové, nepoužité prostředky. Není využitelná pro tryskací prostředky během jejich používání nebo po jejich použití. Protože tryskací prostředky představují hygienické nebezpečí, stojí za pozornost toto - v úvodní části normy uvedené - Upozornění: Zařízení, používané materiály a otryskávací prostředky mohou být nebezpečné při nedostatečné opatrnosti. Pro prostředky, které mohou být v průběhu používání, nebo po použití nebezpečné, existuje celá řada národních předpisů, jako např. pro volné silikáty nebo toxické a karcinogenní látky. Tyto předpisy je nutno mít na zřeteli. Je důležité zajistit, aby takovéto odpovídající instrukce zahrnovaly požadavky na potřebnou opatrnost. Norma dále obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Klasifikace, kapitolu 4 - Označování otryskávacích prostředků, kapitolu 5 - Označování balení a jeho původu, a konečně normativní Přílohu A. ČSN EN ISO 11124-1 (03 8234) byla vydána v únoru 1998.

Označení ČSN EN ISO 11124-1 (038234)
Katalogové číslo 51268
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963512686
Norma byla zrušena k 1. 6. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 11124-1 (038234)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 11124-2 (038234)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 2: Drť z tvrzené litiny

ČSN EN ISO 11124-3 (038234)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 3: Broky a drť z vysokouhlíkové lité oceli

ČSN EN ISO 11124-4 (038234)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 4: Broky z nízkouhlíkové lité oceli