ČSN ETS 300 446 ed. 1 (875049)

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) bezšňůrových telefonních přístrojů druhé generace (CT2) provozovaných v kmitočtovém pásmu 864,1 MHz až 868,1 MHz, včetně služeb veřejného přístupu

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská telekomunikační norma (ETS) se zabývá posuzováním radiokomunikačních a přidružených zařízení s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Technické specifikace týkající se anténního vstupu a emisí přes kryt rádiového zařízení lze nalézt v souvisejících normách výrobků I ETS 300 131 (1992) [3] a I-ETS 300 131 (1994) druhé vydání [4]. Tato ETS specifikuje minimální funkční způsobilost a metody měření EMC druhé generace bezšňůrových telefonních přístrojů (CT2) a přidružených zařízení. Tato ETS specifikuje vhodné zkoušky EMC, meze a kritéria funkční způsobilosti digitálních rádiových zařízení, popsaných v ETS 300 131 [3] nebo [4], provozovaných v kmitočtovém rozsahu 864,1 MHz až 868,1 MHz a přidružených pomocných zařízení. Klasifikace prostředí použitá v této ETS se vztahuje ke klasifikaci prostředí použité v kmenových normách EN 50081-1 [1] a EN 50082-1 [2] s výjimkou třídy prostředí pro vozidla, na něž se vztahuje ISO 7637 [6]. Požadavky na EMC byly zvoleny tak, aby byla zajištěna odpovídající úroveň kompatibility pro přístroje v prostředí obydlí, obchodů, lehkého průmyslu a vozidel. Úrovně však nepokrývají vyjímečné případy, které se mohou vyskytnout v libovolném místě, avšak s nízkou pravděpodobností výskytu.
Tato ETS nemůže pokrývat ty případy, při nichž je potenciální zdroj interference, který produkuje jednotlivě opakované přechodové jevy nebo spojité jevy, například stanoviště radiolokátoru nebo vysílače, trvale v blízkém okolí přítomen. V takovém případě může být nezbytné použít speciální ochrany a aplikovat je buď na zdroj interference nebo na rušenou část nebo na obojí. Dodržení požadavků této ETS u rádiových zařízení neznamená dodržení jakýchkoliv požadavků, vztahujících se na používání zařízení (tj. povolovacích požadavků). Dodržení požadavků této ETS neznamená dodržení jakýchkoliv bezpečnostních požadavků. Záleží však na zodpovědnosti posuzovatele zařízení, aby jakékoliv zjištění týkající se nebezpečnosti nebo nespolehlivosti zařízení, které je výsledkem aplikace zkoušek podle této ETS, bylo zaznamenáno v protokolu o zkoušce.

Označení ČSN ETS 300 446 ed. 1 (875049)
Katalogové číslo 51674
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran
EAN kód 8590963516745
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ETS 300 446 ed. 2 (875049)
Rádiová zařízení a systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) bezšňůrových telefonních přístrojů druhé generace (CT2) provozovaných v kmitočtovém pásmu 864,1 MHz až 868,1 MHz, včetně služeb veřejného přístupu