ČSN 73 4959 (734959) Zrušená norma

Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro projektování a stavbu nově navrhovaných nástupišť a nástupištních přístřešků na celostátních a regionálních drahách a na vlečkách normálního rozchodu pro rychlosti na přilehlých kolejích do 160 km/h včetně. Norma platí i pro projektování a stavbu nástupišť a nástupištních přístřešků při změně dokončené stavby (rekonstrukci) spojené s rozšířením, prodloužením, nebo se zvýšením nástupišť a prodloužením nástupištních přístřešků. Normu lze přiměřeně uplatnit i pro projektování a stavbu nástupišť a nástupištních přístřešků na tratích úzkorozchodových při dodržení požadavků ČSD Ž 8 Vzorových listů železničního spodku - Nástupiště na celostátních drahách. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Společná ustanovení, kapitolu 5 - Technické parametry nástupišť, kapitolu 6 - Technické parametry nástupištních přístřešků, kapitolu 7 - Návazná zařízení a objekty, kapitolu 8 - Vybavení nástupišť a kapitolu 9 - Údržba a úklid. Norma dále uvádí normativní Přílohy A a B a informativní Přílohu C. ČSN 73 4959 byla vydána v únoru 1998.

Označení ČSN 73 4959 (734959)
Katalogové číslo 50683
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963506838
Norma byla zrušena k 1. 5. 2009
a nahrazena ČSN 73 4959 (734959)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 49 59
  • ČSN 734959
  • ČSN 73 49 59 : 1998
  • ČSN 734959:1998
  • ČSN 73 4959:1998