Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) ze srpna 1997

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
21949

ČSN ISO 11094 (011670) - srpen 1997

Akustika - Zkušební předpis pro měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného motorovými žacími stroji, žacími a zahradními traktory, profesionálními žacími stroji a žacími a zahradními traktory s příslušenstvím

230 Kč vč. DPH
21964

ČSN 01 4671-1 (014671) - srpen 1997

Čelní ozubená kola - Praktické předpisy pro přejímky - Část 1: Přejímka podle stejnolehlých boků zubů

350 Kč vč. DPH
21921

ČSN ISO 10825 (014695) - srpen 1997

Ozubená kola - Opotřebení a poškození zubů - Terminologie

570 Kč vč. DPH
21914

ČSN ISO 677 (014707) - srpen 1997

Kuželová ozubená kola s přímými zuby pro všeobecné a těžké strojírenství - Základní profil

125 Kč vč. DPH
21909

ČSN ISO 678 (014709) - srpen 1997

Kuželová ozubená kola s přímými zuby pro všeobecné a těžké strojírenství - Moduly a diametral pitches

125 Kč vč. DPH
21920

ČSN ISO 14 (014942) - srpen 1997

Rovnoboké drážkování válcovaných hřídelů s vnitřním středěním - Rozměry, tolerance a zkoušení

230 Kč vč. DPH
21910

ČSN ISO 3800 (021006) - srpen 1997

Spojovací součásti se závitem - Zkouška únavy osovým zatížením - Zkušební metody a vyhodnocení výsledků

340 Kč vč. DPH
21913

ČSN ISO 4755 (021036) - srpen 1997

Spojovací součásti - Drážka pro vnější metrické závity

65 Kč vč. DPH
21911

ČSN ISO 8678 (021320) - srpen 1997

Spojovací součásti - Šrouby s nízkou zaoblenou hlavou malou a nízkým čtyřhranem - Výrobní třída B

125 Kč vč. DPH
21646

ČSN EN 60994 (085014) - srpen 1997

Pokyny pro měření vibrací a pulzací v hydraulických strojích (turbínách, akumulačních čerpadlech a čerpadlových turbínách) na díle

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.07t


570 Kč vč. DPH
22389

ČSN EN 60917-2-2 (188002) - srpen 1997

Modulární řád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických zařízení - Část 2: Dílčí specifikace - Rozhraní v uspořádání rozměrů s krokem 25 mm pro vybavení stavebnicových konstrukcí - Oddíl 2: Předmětová specifikace - Rozměry koster, panelových jednotek, zadních desek, čelních panelů a zásuvných jednotek

350 Kč vč. DPH
21915

ČSN ISO 3847 (259333) - srpen 1997

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech pomocí přelivů a žlabů - Metoda koncové hloubky pro určení průtoku při volném přepadu z koryta pravoúhlého průřezu

190 Kč vč. DPH
21916

ČSN ISO 4371 (259336) - srpen 1997

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech pomocí přelivů a žlabů - Metoda koncové hloubky pro určení průtoku při volném přepadu z koryta nepravoúhlého průřezu (přibližná metoda)

230 Kč vč. DPH
21917

ČSN ISO 4374 (259337) - srpen 1997

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech - Měřené přelivy se širokou korunou a zaoblenou vstupní hranou

340 Kč vč. DPH
21918

ČSN ISO 8333 (259339) - srpen 1997

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech pomocí přelivů a žlabů - Přelivy se širokou korunou tvaru V

230 Kč vč. DPH
26017

ČSN 28 0082 (280082) - srpen 1997 aktuální vydání

Kolejová vozidla železniční - Číselné označování hnacích kolejových vozidel

125 Kč vč. DPH
21860

ČSN EN 50148 (305110) - srpen 1997

Elektronické taxametry

230 Kč vč. DPH
26033

ČSN EN 2887 (313131) - srpen 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, závitem k hlavě, z korozivzdorné oceli, pasivované - Třída: 600 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč vč. DPH
26045

ČSN EN 3112 (313132) - srpen 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, závitem k hlavě, z legované oceli, kadmiované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč vč. DPH
26036

ČSN EN 2413 (313151) - srpen 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Lícované šrouby se šestihrannou hlavou nízkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč vč. DPH
26048

ČSN EN 2649 (313205) - srpen 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, s přímou drážkou, závitem k hlavě, z legované oceli, kadmiované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč vč. DPH
26042

ČSN EN 3202 (313280) - srpen 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Otvory a drážky pro šrouby s hlavou T - Konstrukční norma

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč vč. DPH
26049

ČSN EN 2911 (313286) - srpen 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
26040

ČSN EN 3722 (313286) - srpen 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
26038

ČSN EN 3720 (313351) - srpen 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
26039

ČSN EN 3721 (313361) - srpen 1997

Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
26043

ČSN EN 3150 (313445) - srpen 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Čepy bez hlavy, s nákružkem, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P100HT (Inconel 718)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
26044

ČSN EN 3151 (313450) - srpen 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Válcové kolíky, hladké, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P100HT (Inconel 718)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
26041

ČSN EN 3611 (313811) - srpen 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Středící nákružky - Rozměry a lícování - Konstrukční norma

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
26223

ČSN IEC 50(221) +A1 (330050) - srpen 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 221: Magnetické materiály a součástky

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.00t, A3 5.18t


1 365 Kč vč. DPH
22311

ČSN EN 60447/Oprava 1 (330173) - srpen 1997

Elektrotechnické předpisy. Styk člověk-stroj. Zásady pro ovládání (idt IEC 447:1993)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
22394

ČSN 33 2000-3/změna Z2 (332000) - srpen 1997

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26302

ČSN 33 3300/změna Z2 (333300) - srpen 1997

Elektrotechnické předpisy. Stavba venkovních silových vedení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
22383

ČSN EN 50147-1 (334211) - srpen 1997

Bezodrazové komory - Část 1: Měření útlumu stínění

340 Kč vč. DPH
22369

ČSN EN 60068-2-52 (345791) - srpen 1997

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Kb: Cyklická zkouška solnou mlhou (roztok chloridu sodného)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t


Norma bude zrušena k 12. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

222 Kč vč. DPH
22365

ČSN EN 60068-2-67 (345791) - srpen 1997

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Cy: Konstantní vlhké teplo, zrychlená zkouška určená především pro součástky

190 Kč vč. DPH
22364

ČSN EN 60068-2-70 (345791) - srpen 1997

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Xb: Otěr značek a nápisů způsobený doteky prstů a rukou

190 Kč vč. DPH
50069

ČSN 34 7406 (347406) - srpen 1997

Distribuční kabely pro střední napětí s papírovou izolací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

6 700 Kč vč. DPH
50070

ČSN 34 7407 (347407) - srpen 1997

Silové kabely pro jmenovitá napětí od 3,6/6(7,2) kV do 20,8/36 kV v ohnivzdorném provedení pro elektrárny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 800 Kč vč. DPH
50084

ČSN IEC 153-3 (347910) - srpen 1997

Kovové neizolované vlnovody - Část 3: Specifikace plochých pravoúhlých vlnovodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
50085

ČSN IEC 153-4 (347910) - srpen 1997

Kovové neizolované vlnovody - Část 4: Specifikace kruhových vlnovodů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.18t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 20. září 2020 (zobrazit náhrady).

382 Kč vč. DPH
50086

ČSN IEC 153-6 +A1 (347910) - srpen 1997

Kovové neizolované vlnovody - Část 6: Specifikace středně plochých pravoúhlých vlnovodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
50087

ČSN IEC 153-7 (347910) - srpen 1997

Kovové neizolované vlnovody - Část 7: Specifikace čtvercových vlnovodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
50089

ČSN IEC 154-3 (347911) - srpen 1997

Příruby pro vlnovody - Část 3: Specifikace přírub plochých pravoúhlých vlnovodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
50090

ČSN IEC 154-4 (347911) - srpen 1997

Příruby pro vlnovody - Část 4: Specifikace přírub kruhových vlnovodů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.17t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 28. červenci 2020 (zobrazit náhrady).

382 Kč vč. DPH
50091

ČSN IEC 154-6 (347911) - srpen 1997

Příruby pro vlnovody - Část 6: Specifikace přírub středně plochých pravoúhlých vlnovodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
50092

ČSN IEC 154-7 (347911) - srpen 1997

Příruby pro vlnovody - Část 7: Specifikace přírub čtvercových vlnovodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
50094

ČSN IEC 169-3 (353810) - srpen 1997

Vysokofrekvenční konektory - Část 3: Dvoupólový konektor pro dvojité symetrické antenní napaječe

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
50095

ČSN IEC 169-4 (353810) - srpen 1997

Vysokofrekvenční konektory - Část 4: Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem pro vnější vodič 16 mm (O,63 in) a se šroubovým zajištěním - Charakteristická impedance 50 (typ 7-116)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
50096

ČSN IEC 169-5 (353810) - srpen 1997

Vysokofrekvenční konektory - Část 5: Vysokofrekvenční koaxiální konektory pro kabely 96 IEC 50-17 a větší

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
50097

ČSN IEC 169-6 (353810) - srpen 1997

Vysokofrekvenční konektory - Část 6: Vysokofrekvenční koaxiální konektory pro kabely 96 IEC 75-17 a větší

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
50098

ČSN IEC 457-4 (353820) - srpen 1997

Pevná přesná koaxiální vedení a jim příslušné přesné konektory - Část 4: 21 mm vedení a hermafrodický konektor - Charakteristické impedance 50 (typ 9/21) a 75 (typ 6/21)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
50099

ČSN IEC 457-5 (353820) - srpen 1997

Pevná přesná koaxiální vedení a jim příslušné přesné konektory - Část 5: 50 3,5 mm vedení s pokyny pro montáž konektorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
22216

ČSN EN 61008-1/změna A11 (354181) - srpen 1997

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Všeobecná pravidla

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
22215

ČSN EN 61008-1/změna A2 (354181) - srpen 1997

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Všeobecná pravidla

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
22217

ČSN EN 61009-1/změna A1 (354182) - srpen 1997

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Všeobecná pravidla

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
22218

ČSN EN 61009-1/změna A11 (354182) - srpen 1997

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Všeobecná pravidla

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
22295

ČSN 35 4230/změna Z1 (354230) - srpen 1997

Kombinace spínače s pojistkami vn na střídavý proud

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
22296

ČSN 35 4230/změna Z2 (354230) - srpen 1997

Kombinace spínače s pojistkami vn na střídavý proud

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
21859

ČSN IEC 477 (356404) - srpen 1997

Laboratorní rezistory na stejnosměrný proud

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.98t, Z2 12.98t


360 Kč vč. DPH
22316

ČSN IEC 651/změna Z1 (356870) - srpen 1997

Zvukoměry

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
22317

ČSN IEC 651/změna Z2 (356870) - srpen 1997

Zvukoměry

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
22357

ČSN EN 60439-1/změna A1 (357107) - srpen 1997

Rozváděče nn. Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
22315

ČSN EN 60439-1/změna A11 (357107) - srpen 1997

Rozváděče nn. Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
50114

ČSN IEC 67 (358503) - srpen 1997

Rozměry obrazovek a elektronek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 200 Kč vč. DPH
50112

ČSN IEC 135 (358504) - srpen 1997

Číslování elektrod a označování obrazovek a elektronek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
50111

ČSN IEC 100 (358542) - srpen 1997

Metody měření kapacit mezi elektrodami obrazovek a elektronek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
21879

ČSN EN 190000 (358750) - srpen 1997

Kmenová specifikace - Monolitické integrované obvody

1 530 Kč vč. DPH
22385

ČSN IEC 748-11/změna A1 (358798) - srpen 1997

Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 11: Dílčí norma pro polovodičové integrované obvody kromě hybridních obvodů

125 Kč vč. DPH
50004

ČSN EN 61249-5-4 (359065) - srpen 1997

Materiály pro propojovací struktury - Část 5: Dílčí specifikace pro vodivé fólie a filmy s povlaky a bez povlaků - Oddíl 4: Vodivé inkousty

230 Kč vč. DPH
50007

ČSN EN 61249-8-7 (359068) - srpen 1997

Materiály pro propojovací struktury - Část 8: Dílčí specifikace pro nevodivé filmy a povlaky - Oddíl 7: Značkovací popisovací inkousty

230 Kč vč. DPH
26329

ČSN EN 181000 (359230) - srpen 1997

Kmenová specifikace - Optické vláknové odbočnice

770 Kč vč. DPH
26333

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z6 (360340) - srpen 1997

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

945 Kč vč. DPH
26332

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z7 (360340) - srpen 1997

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

770 Kč vč. DPH
50014

ČSN EN 60061-4 +A1/změna A2 (360340) - srpen 1997

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace

340 Kč vč. DPH
50037

ČSN EN 60061-4 +A1/změna A3 (360340) - srpen 1997

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace

340 Kč vč. DPH
22360

ČSN EN 60335-2-11 +A1/změna Z1 (361055) - srpen 1997

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2: Osobitné požiadavky pre bubnové sušiče (obsahuje zmenu A1:1990)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
22359

ČSN EN 60335-2-8/změna Z1 (361055) - srpen 1997

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
22303

ČSN EN 60619/změna A1 (361060) - srpen 1997

Elektrické spotřebiče pro přípravu potravin. Metody měření funkce

190 Kč vč. DPH
22320

ČSN EN 60095-1/změna A11 (364310) - srpen 1997

Olověné startovací baterie. Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
50109

ČSN EN 61168 (364761) - srpen 1997

Radioterapeutické simulátory - Charakteristiky funkčních vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
50164

ČSN IEC 1170 (364762) - srpen 1997

Radioterapeutické simulátory - Směrnice pro funkční charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
22299

ČSN EN 60601-1/A1,A11,A12/Cor.1 (364800) - srpen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
22355

ČSN EN 60601-1/A1,A11,A12/Cor.2 (364800) - srpen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
22354

ČSN EN 60601-1/Cor.1 (364800) - srpen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
22356

ČSN EN 60601-1/změna A2 (364800) - srpen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
22302

ČSN EN 60835-1-3 +A1 (367630) - srpen 1997

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 1: Měření společná pozemním rádioreléovým systémům a pozemním družicovým stanicím - Oddíl 3: Přenosové charakteristiky

340 Kč vč. DPH
22301

ČSN EN 60835-1-4 +A1 (367630) - srpen 1997

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 1: Měření společná pozemním rádioreléovým systémům a pozemním družicovým stanicím - Oddíl 4: Přenosové vlastnosti

230 Kč vč. DPH
22304

ČSN EN 60835-2-4 (367630) - srpen 1997

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů - Oddíl 4: Vysílač/přijímač včetně modulátoru/demodulátoru

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.99t


355 Kč vč. DPH
22305

ČSN EN 60835-2-5 (367630) - srpen 1997

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů - Oddíl 5: Subsystém zpracování digitálního signálu

230 Kč vč. DPH
22306

ČSN EN 60835-2-9 (367630) - srpen 1997

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů - Oddíl 9: Služební kanály

230 Kč vč. DPH
22309

ČSN EN 60835-3-11 (367630) - srpen 1997

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemních družicových stanic. Oddíl 11: Zařízení obslužného kanálu pro přenos SCPC-PSK

125 Kč vč. DPH
22308

ČSN EN 60835-3-12 (367630) - srpen 1997

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemních družicových stanic. Oddíl 12: Celkové vlastnosti systému

125 Kč vč. DPH
22307

ČSN EN 60835-3-4 (367630) - srpen 1997

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemních družicových stanic. Oddíl 4: Nízkošumové zesilovače

125 Kč vč. DPH
22300

ČSN EN 61041-2 (368450) - srpen 1997

Videomagnetofony pro neprofesionální použití - Metody měření - Část 2: Obrazové charakteristiky barvonosné složky SECAM

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22297

ČSN EN 61120-5 (368452) - srpen 1997

Cívkové magnetofony pro digitální záznam, pro profesionální použití, používající pásek 6,3 mm - Část 5: Cívky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
26301

ČSN EN 61327 (368552) - srpen 1997

Kazetové videomagnetofony pro digitální záznam úplného obrazového signálu na pásek 12,65 mm (0,5 in) - Formát D3

945 Kč vč. DPH
22390

ČSN 37 6754 (376754) - srpen 1997 aktuální vydání

Projektování trakčního vedení tramvajových a trolejbusových drah

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.19t


210 Kč vč. DPH
26442

ČSN 39 5001/změna Z1 (395001) - srpen 1997

Expanzní zbraně. Technické požadavky. Zkoušení

32 Kč vč. DPH
26443

ČSN 39 5002-1/změna Z1 (395002) - srpen 1997

Civilní střelné zbraně a střelivo. Všeobecné termíny a definice

32 Kč vč. DPH
21974

ČSN 39 5002-2 (395002) - srpen 1997

Civilní střelné zbraně a střelivo - Mechanické zbraně - Všeobecné termíny a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t


222 Kč vč. DPH
26444

ČSN 39 5002-2/změna Z1 (395002) - srpen 1997

Civilní střelné zbraně a střelivo - Mechanické zbraně - Všeobecné termíny a definice

32 Kč vč. DPH
26445

ČSN 39 5004/změna Z1 (395004) - srpen 1997

Expanzní přístroje. Pracovní expanzní přístroje a zvláštní zbraně. Technické požadavky. Zkoušení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26446

ČSN 39 5005/změna Z1 (395005) - srpen 1997

Zkoušení civilních palných zbraní

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26447

ČSN 39 5006/změna Z1 (395006) - srpen 1997

Zkoušení civilních vzduchovek a vzduchových pistolí

32 Kč vč. DPH
26448

ČSN 39 5007/změna Z1 (395007) - srpen 1997

Zkoušení loveckých a sportovních zbraní a expanzních přístrojů za ztížených klimatických podmínek

32 Kč vč. DPH
26449

ČSN 39 5008/změna Z1 (395008) - srpen 1997

Historické ruční palné zbraně. Zbraně nabíjené ústím. Technické požadavky. Zkoušení

32 Kč vč. DPH
26450

ČSN 39 5009/změna Z1 (395009) - srpen 1997

Historické ruční palné zbraně. Repliky a napodobeniny zbraní nabíjených ústím. Technické požadavky. Zkoušky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26437

ČSN 39 5011/změna Z1 (395011) - srpen 1997

Povrchová ochrana součástí loveckých a sportovních zbraní

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26451

ČSN 39 5045/změna Z1 (395045) - srpen 1997

Pistolové a revolverové hlavně

32 Kč vč. DPH
26452

ČSN 39 5060/změna Z1 (395060) - srpen 1997

Zbraně pro civilní potřebu. Kontrolní referenční měřidla uzamykacích vůlí ručních palných zbraní

32 Kč vč. DPH
26453

ČSN 39 5061/změna Z1 (395061) - srpen 1997

Zbraně pro civilní potřebu. Kontrolní referenční měřidla nábojových komor ručních palných zbraní

32 Kč vč. DPH
26454

ČSN 39 5105/změna Z1 (395105) - srpen 1997

Zkoušení střeliva

Změna byla zrušena k 1. lednu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26455

ČSN 39 5106/změna Z1 (395106) - srpen 1997

Kontrola střeliva

Změna byla zrušena k 1. lednu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26456

ČSN 39 5107/změna Z1 (395107) - srpen 1997

Kontrola referenčního střeliva

32 Kč vč. DPH
26438

ČSN 39 5118/změna Z1 (395118) - srpen 1997

Střelivo pro plynové zbraně

32 Kč vč. DPH
26439

ČSN 39 5120/změna Z1 (395120) - srpen 1997

Broky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26457

ČSN 39 5301/změna Z1 (395301) - srpen 1997

Balistická měřidla. Tlakoměrné hlavně. Technické požadavky

32 Kč vč. DPH
26440

ČSN 39 5302/změna Z1 (395302) - srpen 1997

Měřicí zařízení pro měření tlaku prachových plynů

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26458

ČSN 39 5305/změna Z1 (395305) - srpen 1997

Zbraně pro civilní potřebu. Kalibrace mechanicko-elektrických snímačů tlaku prachových plynů

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26459

ČSN 39 5306/změna Z1 (395306) - srpen 1997

Zbraně pro civilní potřebu. Tlakoměry. Technické požadavky

32 Kč vč. DPH
26460

ČSN 39 5334/změna Z1 (395334) - srpen 1997

Zbraně pro civilní potřebu. Měřidla pro kontrolu střeliva

32 Kč vč. DPH
26441

ČSN 39 5350/změna Z1 (395350) - srpen 1997

Balistická měřidla. Rozptyloměrné a rychlostní hlavně. Technické požadavky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26461

ČSN 39 5360/změna Z1 (395360) - srpen 1997

Zkoušky odolnosti ochranných prostředků. Zkoušky odolnosti proti střelám, střepinám a bodným zbraním. Technické požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26085

ČSN ISO 6639-1 (461081) - srpen 1997

Obiloviny a luštěniny - Zjišťování skrytého napadení hmyzem - Část 1: Všeobecné zásady

125 Kč vč. DPH
21957

ČSN 46 6800 (466800) - srpen 1997 aktuální vydání

Rybářství - Termíny, definice a značky

440 Kč vč. DPH
21953

ČSN ISO 10716 (500434) - srpen 1997

Papír a lepenka - Stanovení alkalické rezervy

125 Kč vč. DPH
26002

ČSN ISO 6078 (580400) - srpen 1997

Čaj černý - Slovník

340 Kč vč. DPH
21944

ČSN ISO 6353-1 (650315) - srpen 1997

Činidla pro chemické rozbory - Všeobecné zkušební metody

340 Kč vč. DPH
21942

ČSN EN ISO 9029 (656062) - srpen 1997 aktuální vydání

Ropa - Stanovení obsahu vody - Destilační metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.15t


250 Kč vč. DPH
26462

ČSN 66 8101/změna Z1 (668101) - srpen 1997

Bezdýmné (koloidní) prachy pro náboje a nábojky civilní potřeby. Základní společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26463

ČSN 66 8102-1/změna Z2 (668102) - srpen 1997

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Všeobecná a základní ustanovení

32 Kč vč. DPH
26470

ČSN 66 8102-10/změna Z1 (668102) - srpen 1997

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení těkavých složek

32 Kč vč. DPH
26471

ČSN 66 8102-13/změna Z1 (668102) - srpen 1997

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení povrchového grafitu

32 Kč vč. DPH
26472

ČSN 66 8102-14/změna Z1 (668102) - srpen 1997

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení popela jednosložkových prachů

32 Kč vč. DPH
26473

ČSN 66 8102-15/změna Z1 (668102) - srpen 1997

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení síranu sodného a síranu draselného

32 Kč vč. DPH
26474

ČSN 66 8102-16/změna Z1 (668102) - srpen 1997

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Izolace nitrocelulózy z jednosložkových prachů

32 Kč vč. DPH
26475

ČSN 66 8102-17/změna Z1 (668102) - srpen 1997

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení dusíku v nitricelulóze jednosložkových prachů

32 Kč vč. DPH
26476

ČSN 66 8102-18/změna Z1 (668102) - srpen 1997

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení chloridu sodného

32 Kč vč. DPH
26464

ČSN 66 8102-2/změna Z1 (668102) - srpen 1997

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení hustoty

32 Kč vč. DPH
26477

ČSN 66 8102-20/změna Z1 (668102) - srpen 1997

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení vody

32 Kč vč. DPH
26478

ČSN 66 8102-21/změna Z1 (668102) - srpen 1997

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení octanu ethylnatého

32 Kč vč. DPH
26479

ČSN 66 8102-22/změna Z1 (668102) - srpen 1997

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení popela dvousložkových prachů

32 Kč vč. DPH
26480

ČSN 66 8102-23/změna Z1 (668102) - srpen 1997

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení látek extrahovatelných diethyletherem

32 Kč vč. DPH
26481

ČSN 66 8102-24/změna Z1 (668102) - srpen 1997

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení nitroglycerinu nebo diglykoldinitrátu

32 Kč vč. DPH
26482

ČSN 66 8102-25/změna Z1 (668102) - srpen 1997

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení 2,4-dinitrotoluenu

32 Kč vč. DPH
26483

ČSN 66 8102-26/změna Z1 (668102) - srpen 1997

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení centralitů

32 Kč vč. DPH
26484

ČSN 66 8102-27/změna Z1 (668102) - srpen 1997

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Izolace nitricelulózy z dvousložkových prachů

32 Kč vč. DPH
26485

ČSN 66 8102-28/změna Z1 (668102) - srpen 1997

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení dusíku v nitrocelulóze dvousložkových prachů

32 Kč vč. DPH
26465

ČSN 66 8102-3/změna Z1 (668102) - srpen 1997

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení sypné hmotnosti

32 Kč vč. DPH
26486

ČSN 66 8102-30/změna Z1 (668102) - srpen 1997

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost podle Bergmanna-Junka

32 Kč vč. DPH
26487

ČSN 66 8102-31/změna Z1 (668102) - srpen 1997

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost při 100 °C

32 Kč vč. DPH
26488

ČSN 66 8102-32/změna Z1 (668102) - srpen 1997

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost ztrátou hmotnosti při 95 °C

32 Kč vč. DPH
26489

ČSN 66 8102-33/změna Z1 (668102) - srpen 1997

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost při 75 °C

32 Kč vč. DPH
26466

ČSN 66 8102-4/změna Z1 (668102) - srpen 1997

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení rozměrů elementů

32 Kč vč. DPH
26467

ČSN 66 8102-5/změna Z1 (668102) - srpen 1997

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení výbuchového tepla

32 Kč vč. DPH
26468

ČSN 66 8102-6/změna Z1 (668102) - srpen 1997

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení navlhavosti

32 Kč vč. DPH
26469

ČSN 66 8102-7/změna Z1 (668102) - srpen 1997

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení délky předdetonační zóny

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26490

ČSN 66 8180/změna Z1 (668180) - srpen 1997

Černé prachy

Změna byla zrušena k 1. březnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
26061

ČSN EN ISO 10363 (668546) - srpen 1997 aktuální vydání

Tavná lepidla - Stanovení tepelné stability

125 Kč vč. DPH
21976

ČSN EN ISO 8780-1 (670550) - srpen 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 1: Úvod

125 Kč vč. DPH
21977

ČSN EN ISO 8780-2 (670550) - srpen 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metoda dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 2 - Dispergace s použitím oscilační třepačky

190 Kč vč. DPH
21978

ČSN EN ISO 8780-3 (670550) - srpen 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 3: Dispergace s použitím vysokorychlostního míchadla

190 Kč vč. DPH
21979

ČSN EN ISO 8780-4 (670550) - srpen 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metoda dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 4: Dispergace s použitím perlového mlýna

190 Kč vč. DPH
21980

ČSN EN ISO 8780-5 (670550) - srpen 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 5: Dispergace s použitím talířového mlýna

125 Kč vč. DPH
21981

ČSN EN ISO 8780-6 (670550) - srpen 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 6: Dispergace s použitím tříválce

190 Kč vč. DPH
21985

ČSN EN 863 (832773) - srpen 1997 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Zkušební metoda: Odolnost proti propíchnutí

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.99t


157 Kč vč. DPH
22321

ČSN ETS 300 503 ed. 3 (872537) - srpen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecné požadavky na doplňkové služby (GSM 02.04)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
22336

ČSN ETS 300 507 ed. 4 (872540) - srpen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Dostupnost služby (GSM 02.11)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
22331

ČSN ETS 300 534 ed. 2 (872563) - srpen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Síťové bezpečnostní funkce (GSM 03.20)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
22327

ČSN ETS 300 577 ed. 5 (872576) - srpen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22328

ČSN ETS 300 577 ed. 6 (872576) - srpen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22340

ČSN ETS 300 579 ed. 5 (872577) - srpen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Synchronizace rádiového subsystému - (GSM 05.10)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22330

ČSN ETS 300 585 ed. 2 (872580) - srpen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Užití rozhraní koncové datové zařízení - ukončující datové zařízení (DTE-DCE) pro službu krátkých zpráv (SMS) a vysílání pro buňku (CBS) (GSM 07.05)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22344

ČSN ETS 300 590 ed. 4 (872585) - srpen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (MSC-BSS) - Specifikace vrstvy 3 (GSM O8.08)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
22345

ČSN ETS 300 596 ed. 4 (872591) - srpen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní řídicí stupeň základnové stanice - základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS). Specifikace vrstvy 3 (GSM 08.58)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
22322

ČSN ETS 300 536 ed. 3 (872602) - srpen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Technické provedení služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) (GSM 03.40)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
22329

ČSN ETS 300 582 ed. 4 (872605) - srpen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecně k funkcím pro přizpůsobení terminálů (TAF) pro pohyblivé stanice (MS) (GSM 07.01)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
22346

ČSN ETS 300 604 ed. 4 (872607) - srpen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
22339

ČSN ETS 300 578 ed. 6 (872610) - srpen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
22337

ČSN ETS 300 527 ed. 2 (872611) - srpen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Procedury přepojování spojení mezi buňkami (GSM 03.09)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč vč. DPH
22332

ČSN ETS 300 535 ed. 4 (872612) - srpen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Funkce pohyblivé stanice (MS) v klidovém stavu (GSM 03.22)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
22347

ČSN ETS 300 608 ed. 3 (872614) - srpen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Specifikace rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME) (GSM 11.11)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
22326

ČSN ETS 300 567 ed. 2 (872619) - srpen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Čekání na spojení (CW) a přidržení spojení (HOLD) - doplňkové služby - stupeň 3 (GSM 04.83)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
22338

ČSN ETS 300 571 ed. 2 (872623) - srpen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Zábrana spojení - doplňkové služby - stupeň 3 (GSM 04.88)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
22324

ČSN ETS 300 557 ed. 4 (872628) - srpen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
22325

ČSN ETS 300 566 ed. 2 (872632) - srpen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Přesměrování spojení (CF) - doplňkové služby - stupeň 3 (GSM 04.82)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
22323

ČSN ETS 300 537 ed. 2 (872642) - srpen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Technická realizace služby krátkých zpráv více účastníkům (SMSCB) (GSM 03.41)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22350

ČSN ETS 300 617 ed. 1 (872651) - srpen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Správa konfigurace sítě GSM (GSM 12.06)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
22351

ČSN ETS 300 622 ed. 1 (872652) - srpen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Informace o správě systému základnové stanice (BSS) (GSM 12.20)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
22352

ČSN ETS 300 623 ed. 1 (872653) - srpen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Postupy správy sítě (NM) a hlášení na rozhraní A-bis (GSM 12.21)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
22348

ČSN ETS 300 612-2 ed. 1 (872654) - srpen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Správa sítě (NM) - Část 2: Společná hlediska správy sítě GSM/DCS 1800 (GSM 12.01)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
22349

ČSN ETS 300 614 ed. 1 (872655) - srpen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Správa zabezpečení (GSM 12.03)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
22353

ČSN ETS 300 624 ed. 1 (872657) - srpen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Postupy spolupráce správy sítě (NM) a hlášení řídicího stupně základnové stanice (BSC) (GSM 12.22)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22341

ČSN ETS 300 642 ed. 1 (872658) - srpen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Soubor AT instrukcí pro pohyblivé zařízení GSM (ME) - (GSM 07.07)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
22375

ČSN ETS 300 641 ed. 1 (872660) - srpen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rozhraní mezi třívoltovým modulem identity účastníka a pohyblivým zařízením (SIM-ME) (GSM 11.12)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22342

ČSN P I-ETS 300 293 ed. 1 (873584) - srpen 1997

Správa telekomunikační sítě (TMN) - Genericky spravované objekty

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22376

ČSN ETS 300 287-2 ed. 1 (877041) - srpen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém č.7 - Transakční schopnosti (TC) verze 2 - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22372

ČSN ETS 300 374-5 ed. 1 (877051) - srpen 1997

Inteligentní síť (IN) - Možnosti inteligentní sítě, soubor 1 (CS 1) - Základní aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Část 5: Specifikace protokolu pro rozhraní mezi funkcí pro řízení služby (SCF) a funkcí dat pro službu (SDF)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22377

ČSN ETS 300 402-3 ed. 1 (877085) - srpen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Spojová vrstva - Část 3: Specifikace protokolu převádění rámců

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22378

ČSN ETS 300 402-4 ed. 1 (877085) - srpen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Spojová vrstva - Část 4: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro všeobecný protokol

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22379

ČSN ETS 300 402-5 ed. 1 (877085) - srpen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Spojová vrstva - Část 5: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro protokol převádění rámců

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22380

ČSN ETS 300 403-3 ed. 1 (877086) - srpen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizace v síťové vrstvě pro okruhový způsob řízení základního spojení - Část 3: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22373

ČSN ETS 300 437-2 ed. 1 (877088) - srpen 1997

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Signalizační ATM adaptační vrstva (SAAL). Funkce koordinování specifických služeb (SSCF) pro podporu signalizace na uživatelsko-síťovém rozhraní (UNI). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22343

ČSN ETS 300 443-1 ed. 1 (877095) - srpen 1997

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému č.2 (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání a transportu - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22374

ČSN ETS 300 486-1 ed. 1 (877096) - srpen 1997

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Meta-signalizační protokol - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22370

ČSN P I-ETS 300 302-3 ed. 1 (877549) - srpen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Část 3: Zvuková hlediska - širokopásmový mikrotelefon

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22371

ČSN P I-ETS 300 302-4 ed. 1 (877549) - srpen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Část 4: Zvuková hlediska - širokopásmové kódování a hlasitý provoz nebo provoz bez ruční obsluhy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22335

ČSN ETS 300 679 ed. 1 (877565) - srpen 1997

Koncová zařízení (TE) - Telefonie pro sluchově postižené - Elektrická vazba mezi telefonními přístroji a sluchadly

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22381

ČSN P I-ETS 300 654 ed. 1 (877566) - srpen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Videotelefonní koncová zařízení - Prozatímní hlediska signalizace v kanálu D

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
22333

ČSN ETS 300 675 ed. 1 (877570) - srpen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Audiografická konferenční telekomunikační služba - Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
22334

ČSN ETS 300 678 ed. 1 (877571) - srpen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Videokonferenční telekomunikační služba - Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH