ČSN EN 61010-2-041 (356502) Zrušená norma

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-041: Zvláštní požadavky na autoklávy používající vodní páru k působení na zdravotnické materiály a k laboratorním procesům

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 61010-2-041:1996 včetně její opravy Corrigendum 1996:09. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1010-2-041:19953 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. V národní předmluvě je upozornění, že tato norma je určena pro používání spolu s ČSN EN 61010-1:1993. Tato část doplňuje nebo modifikuje příslušné články 61010-1. Pokud není v této části 2 normy uveden odkaz na příslušný článek v části 1 normy, platí tento v rozsahu tak, jak je to možné. Je-li v této části 2 uvedeno "doplňuje", "mění" nebo "nahrazuje", pak by měl být text části 1 normy příslušně upraven. Platí pro autoklávy, včetně autoklávů se systémy automatického zavážení a vyvážení vsázky, které obsahují tlakovou nádobu používající vodní páru o absolutním tlaku od 0 do 0,5 MPa a jsou určeny k působení na zdravotnické materiály a k laboratorním procesům, například ke sterilizaci. V případě, že autokláv obsahuje pod tímtéž krytem vyvíječ páry s vlastní tlakovou nádobou, platí pro vyvíječ páry stejné bezpečnostní požadavky jako na tlakovou nádobu autoklávu. Národní poznámka: Požadavky této normy se vztahují na laboratorní zařízení pro používání ve zdravotnictví, ale jen na ta, která nejsou v bezprostřední blízkosti pacienta nebo k nímž je pacient přímo připojován. Taková zařízení spadají do oblasti platnosti ČSN EN 60601-1. Tato část normy se vztahuje výhradně na autoklávy používající páru, nezabývá se zvláštními požadavky na ochranu proti chemickým a vysoce rizikovým mikrobiologickým nebezpečím, spojený se vsázkou autoklávu a ani požadavky na konstrukci samotné tlakové nádoby. Norma se zmiňuje o ochraně před úrazem elektrickým proudem (kapitola 6, která zaznamenává úpravy), ochraně před zářením, včetně laserových zdrojů a před zvukovým a ultrazvukovým tlakem (kapitola 12, kde se stručně uvádí, že "tato kapitola Části 1 platí s doplněním 6.12.101 a 11.102.), i ochraně před unikajícími plyny, explozí a implozí (kapitola 13, kde jsou doplněny tytéž články 6.12.101 a 11.102 a tři nové články 13.101, 13.102 a 13.103.). Většinou však odkazuje na nezměněnou platnost části 1 normy, popř. tuto část jen nevýznamně doplňuje. ČSN EN 61010-2-041 (35 6502) byla vydána v srpnu 1997.

Označení ČSN EN 61010-2-041 (356502)
Katalogové číslo 22384
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963223841
Změny a opravy Z1 2.06t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2008
a nahrazena ČSN EN 61010-2-040 (356502)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61010-031 ed. 2 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených rukou

ČSN EN 61010-1 ed. 2 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 61010-2-010 ed. 3 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů

ČSN EN 61010-2-011 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-011: Zvláštní požadavky na chlazená zařízení

ČSN EN 61010-2-012 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-012: Zvláštní požadavky na klimatické zkoušky, zkoušky prostředí a ostatní zařízení pro úpravy teploty

ČSN EN 61010-2-020 ed. 3 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-020: Zvláštní požadavky na laboratorní odstředivky

ČSN EN 61010-2-030 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-030: Zvláštní požadavky na zkušební a měřicí obvody

ČSN EN 61010-2-032 ed. 3 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-032: Zvláštní požadavky na snímače proudu držené v ruce a rukou ovládané k elektrickému zkoušení a měření

ČSN EN 61010-2-033 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry a další měřidla pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí

ČSN EN 61010-2-040 ed. 2 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na zařízení k čištění-dezinfikování, používaná k působení na zdravotnické materiály

ČSN EN 61010-2-051 ed. 3 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro míchání a hnětení

ČSN EN 61010-2-061 ed. 3 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-061: Zvláštní požadavky na laboratorní atomové spektrometry s tepelnou atomizací a ionizací

ČSN EN 61010-2-081 ed. 2 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zařízení pro analýzu a jiné účely

ČSN EN 61010-2-091 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-091: Zvláštní požadavky na skříňové rentgenové systémy

ČSN EN 61010-2-101 ed. 2 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-101: Zvláštní požadavky na zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD)

ČSN EN 61010-2-201 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-201: Zvláštní požadavky pro řídicí zařízení

ČSN EN 61010-2-202 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-202: Zvláštní požadavky pro elektricky řízené regulátory ventilů

ČSN EN IEC 61010-2-010 ed. 4 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů

ČSN EN IEC 61010-2-081 ed. 3 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zařízení pro analýzu a jiné účely

ČSN EN IEC 61010-2-120 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-120: Zvláštní bezpečnostní požadavky na mechanická hlediska zařízení

ČSN EN IEC 61010-2-201 ed. 2 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-201: Zvláštní požadavky pro řídicí zařízení