ČSN ISO 1328-1 (014682) Zrušená norma

Čelní ozubená kola - Soustava přesnosti ISO - Část 1: Definice a mezní úchylky vztažené na stejnolehlé boky zubů ozubeného kola

ČSN ISO 1328-1 Čelní ozubená kola - Soustava přesnosti ISO - Část 1: Definice a mezní úchylky vztažené na stejnolehlé boky zubů ozubeného kola
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 1328-1:1995. ISO 1328 obsahuje dvě následující části: 1 - Definice a mezní hodnoty úchylek stejnolehlých boků zubů. 2 - Definice a mezní hodnoty souhrnných radiálních úchylek a radiálního házení. Tato první část normy ISO 1328 stanoví soustavu přesnosti vzájemně stejnolehlých boků zubů čelních kol s evolventním ozubením. Určuje příslušné definice a termíny vztahující se k přesnosti ozubení a stanoví soustavu přesnosti, včetně mezních úchylek roztečí, mezních úchylek profilu a mezních úchylek sklonu zubu. ČSN ISO 1328-1 (01 4682) byla vydána v srpnu 1997. Dosud platná ČSN 01 4682 vycházela z normy ISO 1328:1975, která byla podrobena revizi a bude nahrazena společně normami ISO 1328-1:1995 a ISO 1328-2 (v návrhu). Vzhledem k tomu, že ČSN 01 4682 není plně nahrazena touto částí normy a s ohledem na její stavbu nelze změnou zrušit nahrazovaná ustanovení, je ponechána v platnosti do doby převzetí ISO 1328-2 do soustavy norem ČSN. Převzatá norma ČSN ISO 1328-1 má přidělen třídicí znak 01 4682 shodný s nahrazovanou normou ČSN, aby uživatelé norem mohli pro nové konstrukce užívat tuto normu, která je koncepčně zařazena do souboru norem "Geometrické požadavky na součásti" (GPS).

Označení ČSN ISO 1328-1 (014682)
Katalogové číslo 21919
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963219196
Norma byla zrušena k 1. 8. 2015
a nahrazena ČSN ISO 1328-1 (014682)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 1328-2 (014682)
Čelní ozubená kola - Soustava přesnosti ISO - Část 2: Definice a hodnoty dovolených úchylek relevantní k radiálním kinematickým úchylkám a informativně k obvodovému házení

foo