ICS 21.200 - Ozubené a třecí převody

ČSN ISO 2203 (013215) - prosinec 1994

Výkresy ve strojírenství. Zobrazování ozubených kol

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.98t

222 Kč

ČSN 01 3216 (013216) - prosinec 1979

Výkresy ve strojírenství. Pravidla kreslení výkresů ozubených kol

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 10.84t

415 Kč

ČSN EN ISO 3952-4 (013226) - březen 1999

Kinematická schémata - Grafické značky - Část 4

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.99t

210 Kč

ČSN 01 4602 (014602) - červenec 1960

Názvosloví ozubených soukolí

770 Kč

ČSN 01 4602-1 (014602) - květen 1984

Názvoslovie ozubených prevodov. Všeobecné pojmy

945 Kč

ČSN 01 4602-2 (014602) - leden 1984

Názvosloví ozubených převodů. Převody s čelními koly

590 Kč

ČSN 01 4602-3 (014602) - prosinec 1987

Názvosloví ozubených převodů. Převody s kuželovými koly

590 Kč

ČSN 01 4602-4 (014602) - listopad 1990

Názvoslovie ozubených prevodov. Závitovkové prevody

590 Kč

ČSN 01 4603-1 (014603) - prosinec 1979

Názvosloví pro lícování ozubených převodů. Všeobecné pojmy

590 Kč

ČSN 01 4603-2 (014603) - leden 1980

Názvosloví pro lícování ozubených převodů. Čelní a hřebenová soukolí

570 Kč

ČSN 01 4603-4 (014603) - září 1980

Názvosloví pro lícování ozubených převodů. Kuželová a hypoidní soukolí

570 Kč

ČSN 01 4603-5 (014603) - duben 1981

Názvoslovie pre lícovanie ozubených prevodov. Závitovkové súkolesie s valcovou a globoidnou závitovkou

770 Kč

ČSN ISO 1122-1 (014604) - únor 2014

Slovník termínů ozubení - Část 1: Definice vztahující se ke geometrii

570 Kč

ČSN ISO 1122-2 (014604) - únor 2014

Slovník termínů ozubení – Část 2: Definice vztahující se ke geometrii šnekového ozubení

340 Kč

TNI ISO/TR 22849 (014605) - duben 2015

Konstrukční doporučení pro kuželová ozubená kola

550 Kč

ČSN 01 4607 (014607) - listopad 1978

Ozubená kola čelní s evolventním ozubením. Základní profil

125 Kč

ČSN 01 4608 (014608) - listopad 1978

Ozubená kola. Moduly

125 Kč

ČSN 01 4609 (014609) - září 1986

Ozubené převody s malým modulem. Základní profil

125 Kč

ČSN 01 4610 (014610) - duben 1966

Ozubená kola. Úhly sklonu zubů ozubených kol

32 Kč

ČSN 01 4622 (014622) - říjen 1970

Ozubené převody. Převodové poměry

32 Kč

ČSN ISO 21771 (014630) - červenec 2015

Ozubená kola - Čelní kola a soukolí s evolventním ozubením - Pojmy a geometrie

770 Kč

TNI ISO/TR 18792 (014635) - duben 2015

Mazání průmyslových ozubených pohonů

590 Kč

ČSN 01 4656 (014656) - říjen 1953

Ozubená kola. Moduly čelních soukolí s nejvýhodnější korekcí. Úhel záběru nástroje alfa = 15°

32 Kč

ČSN ISO 8579-1 (014660) - květen 2003

Přejímací předpis pro převodové jednotky - Část 1: Zkušební předpis pro zvuk šířený vzduchem

550 Kč

ČSN 01 4671-1 (014671) - srpen 1997

Čelní ozubená kola - Praktické předpisy pro přejímky - Část 1: Přejímka podle stejnolehlých boků zubů

350 Kč

TNI ISO/TR 10064-2 (014671) - prosinec 2014

Praktické předpisy pro přejímku – Část 2: Přejímka vztahující se k radiálním kinematickým úchylkám, obvodovému házení, tloušťce zubu a boční vůli

440 Kč

TNI ISO/TR 10064-3 (014671) - červenec 2014

Praktické předpisy pro přejímku - Část 3: Doporučení vztahující se k tělesům ozubených kol, osové vzdálenosti hřídelů a rovnoběžnosti os

230 Kč

TNI ISO/TR 10064-4 (014671) - červenec 2014

Praktické předpisy pro přejímku - Část 4: Doporučení vztahující se k textuře povrchu a kontrolní předloze pro dotyk zubu

440 Kč

TNI ISO/TR 10064-5 (014671) - listopad 2014

Praktické předpisy pro přejímku - Část 5: Doporučení pro hodnocení měřidel ozubených kol

770 Kč

TNI ISO/TR 10064-6 (014671) - listopad 2013

Praktické předpisy pro přejímku - Část 6: Metody měření kuželových ozubených kol

550 Kč

ČSN 01 4675 (014675) - prosinec 1953

Ozubená kola. Měření ozubených kol čelních s přímými zuby. Rozměr přes zuby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.55, Zb 11.55, Zc 1.58, Zd 1.59t, Ze 6.60

472 Kč

ČSN 01 4676 (014676) - prosinec 1953

Ozubená kola. Měření ozubených kol čelních se šikmými zuby. Rozměr přes zuby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 9.54, Zb 7.55, Zc 1.59t, Zd 4.65

472 Kč

ČSN 01 4678 (014678) - prosinec 1953

Ozubená kola. Měření zubů v konstantní tloušťce a výšce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 1.59t

262 Kč

ČSN 01 4679 (014679) - prosinec 1966

Průměry válečků pro kontrolu vnitřního evolventního ozubení s přímými zuby

65 Kč

ČSN ISO 17485 (014680) - prosinec 2013

Kuželová ozubená kola - Systém přesnosti ISO

440 Kč

ČSN ISO 18653 (014681) - prosinec 2013

Ozubená kola – Vyhodnocení nástrojů pro jednotlivá měření ozubených kol

340 Kč

ČSN 01 4682 (014682) - březen 1980

Ozubené převody čelní. Lícování

590 Kč

ČSN ISO 1328-1 (014682) - červenec 2015 aktuální vydání

Čelní ozubená kola - Soustava přesnosti ISO - Část 1: Definice a mezní úchylky vztažené na stejnolehlé boky zubů ozubeného kola

570 Kč

ČSN ISO 1328-2 (014682) - srpen 2014

Čelní ozubená kola - Soustava přesnosti ISO - Část 2: Definice a hodnoty dovolených úchylek relevantní k radiálním kinematickým úchylkám a informativně k obvodovému házení

230 Kč

ČSN 01 4684 (014684) - duben 1978

Základní normy pro vzájemnou zaměnitelnost. Ozubené převody hřebenové. Lícování

340 Kč

ČSN 01 4685 (014685) - květen 1980

Základní pravidla zaměnitelnosti. Ozubené převody hřebenové s malým modulem. Lícování

340 Kč

ČSN 01 4686-1 (014686) - duben 1988

Pevnostní výpočet čelních a kuželových ozubených kol. Základní pojmy a výpočtové vztahy

230 Kč

ČSN 01 4686-2 (014686) - duben 1988

Pevnostní výpočet čelních a kuželových ozubených kol. Ekvivalentní a směrodatné výpočtové zatížení

340 Kč

ČSN 01 4686-3 (014686) - duben 1988

Pevnostní výpočet čelních a kuželových ozubených kol. Kontrolní výpočet čelních ozubených kol

590 Kč

ČSN 01 4686-4 (014686) - duben 1988

Pevnostní výpočet čelních a kuželových ozubených kol. Návrhový a zjednodušený kontrolní výpočet čelních ozubených kol

190 Kč

ČSN 01 4686-5 (014686) - duben 1988

Pevnostní výpočet čelních a kuželových ozubených kol. Meze únavy a údaje o materiálech

550 Kč

ČSN ISO 6336-1 (014687) - duben 2014

Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Část 1: Základní principy, doporučené a obecně ovlivňující faktory

945 Kč

ČSN ISO 6336-2 (014687) - duben 2014

Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby – Část 2: Výpočet trvanlivosti povrchu (pitting)

440 Kč

ČSN ISO 6336-3 (014687) - srpen 2014

Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby – Část 3: Výpočet pevnosti v ohybu zubu

550 Kč

ČSN ISO 6336-5 (014687) - srpen 2005

Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Část 5: Údaje o pevnosti a kvalitě materiálů

570 Kč

ČSN ISO 6336-6 (014687) - říjen 2014

Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby – Část 6: Výpočet provozní životnosti při proměnném zatížení

350 Kč

ČSN 01 4688 (014688) - červen 1981

Ozubené převody čelní s malým modulem. Lícování

350 Kč

ČSN 01 4689 (014689) - srpen 1987

Základné pravidlá zameniteľnosti. Závitovkové prevody s valcovou závitovkou. Lícovanie

550 Kč

ČSN ISO 9083 (014690) - září 2014

Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby – Aplikace na lodní ozubená kola

590 Kč

ČSN ISO 14635-1 (014691) - říjen 2014

Ozubená kola - Zkušební postupy FZG - Část 1: Zkušební metoda FZG A/8,3/90 relativní únosnosti olejů proti zadírání

340 Kč

ČSN ISO 14635-2 (014691) - říjen 2014

Ozubená kola – Zkušební postupy FZG – Část 2: Zkušební metoda FZG A10/16, 6R/120 relativní únosnosti (EP) olejů proti zadírání při vysokých tlacích

340 Kč

ČSN ISO 14635-3 (014691) - srpen 2014

Ozubená kola – Zkušební postupy FZG – Část 3: Zkušební metoda FZG A/2, 8/50 relativní zatížitelnosti zadíráním a charakteristiky opotřebení polotekutých maziv pro ozubená kola

340 Kč

ČSN ISO 9085 (014693) - leden 2015

Výpočet únosnosti ozubených kol s přímými a šikmými zuby – Aplikace pro průmyslová ozubená kola

590 Kč

TNI ISO/TR 15144-1 (014694) - listopad 2014

Výpočet mikropittingové únosnosti čelních kol s přímými a šikmými zuby – Část 1: Úvod a základní principy

570 Kč

ČSN ISO 10825 (014695) - srpen 1997

Ozubená kola - Opotřebení a poškození zubů - Terminologie

570 Kč

ČSN ISO 677 (014707) - srpen 1997

Kuželová ozubená kola s přímými zuby pro všeobecné a těžké strojírenství - Základní profil

125 Kč

ČSN ISO 678 (014709) - srpen 1997

Kuželová ozubená kola s přímými zuby pro všeobecné a těžké strojírenství - Moduly a diametral pitches

125 Kč

ČSN 01 4750 (014750) - srpen 2005

Šnekové převody - Geometrie profilů šneku

350 Kč

ČSN 01 4755 (014755) - říjen 1985

Závitovkové prevody s valcovou závitovkou. Počet zubov, súčinitele priemeru, moduly a prevodové čísla

125 Kč

ČSN 01 4756 (014756) - říjen 1985

Závitovkové prevody s valcovou závitovkou. Súčinitele ozubenia a uhol profilu

125 Kč

ČSN 01 4771 (014771) - duben 1972

Stanovení rozměrů globoidních šnekových soukolí

230 Kč

ČSN 01 4780 (014780) - prosinec 1955

Ozubená kola. Směrnice pro výpočet šnekových soukolí

340 Kč

ČSN 01 4805 (014805) - říjen 1969

Řetězová kola pro svařované řetězy kalibrované krátkočlánkové a dlouhočlánkové. Výpočet a konstrukce profilu zubů

190 Kč

ČSN 01 4811 (014811) - červen 1982

Řetězová kola pro hnací válečkové a pouzdrové řetězy. Metody výpočtu

125 Kč

ČSN 03 1000 (031000) - březen 1994

Prevodovky s ozubenými kolesami. Terminológia

190 Kč

ČSN 03 1001 (031001) - červen 1992

Prevodovky, prevodovky s elektromotorom a prevodové motory na všeobecné použitie. Klasifikácia

230 Kč

ČSN 03 1002 (031002) - červenec 1992

Prevodovky, prevodovky s elektromotorom a prevodové motory na všeobecné použitie. Všeobecné technické požiadavky

190 Kč

ČSN 03 1003 (031003) - duben 1971

Mechanické prevodovky s ozubenými kolesami s prevodom do pomala. Technické dodacie predpisy

125 Kč

ČSN 03 1006 (031006) - květen 1979

Převodovky všeobecného použití s ozubenými koly. Výšky os

125 Kč

ČSN 03 1008 (031008) - prosinec 1986

Kuželové a kuželočelní převodovky všeobecného použití. Řady základních parametrů

125 Kč

ČSN 03 1013 (031013) - říjen 1976

Převodovky s ozubenými koly všeobecného použití. Převodová čísla

125 Kč

ČSN 03 1014 (031014) - říjen 1976

Čelní ozubené převody pro převodovky. Základní parametry

125 Kč

ČSN 03 1015 (031015) - březen 1987

Planetové převodovky všeobecného použití. Základní parametry

125 Kč

ČSN 03 1016 (031016) - srpen 1987

Závitovkové prevodovky s valcovou závitovkou na všeobecné použitie. Rady základných parametrov

65 Kč

ČSN 03 1017 (031017) - březen 1982

Závitovkové prevody s valcovou závitovkou pre prevodovky. Základné parametre

125 Kč

ČSN 03 1018 (031018) - srpen 1984

Harmonické převodovky a elektropřevodovky s ozubenými koly všeobecného použití. Řady základních parametrů

125 Kč

ČSN ISO 2490 (222552) - únor 2012

Celistvé odvalovací frézy na evolventní ozubení nástrčné, s čelní nebo axiální drážkou, modul 0,5 až 40 - Jmenovité rozměry

230 Kč

ČSN ISO 4468 (222750) - únor 2012

Odvalovací frézy - Požadavky na přesnost

350 Kč

ČSN 25 4702 (254702) - leden 1984

Přístroje na měření ozubených kol. Označení a názvosloví

125 Kč

ČSN 25 4713 (254713) - září 1982

Prístroje na meranie valcových závitoviek, závitovkových kolies a závitovkových prevodov. Technické požiadavky

230 Kč

ČSN EN 61400-4 (333160) - září 2013

Větrné elektrárny - Část 4: Návrhové požadavky pro převodky větrných turbín

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN ISO 13691 (451411) - září 2014 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vysokorychlostní převodové ozubené jednotky pro zvláštní účely

770 Kč