ČSN ISO 10825 (014695)

Ozubená kola - Opotřebení a poškození zubů - Terminologie

ČSN ISO 10825 Ozubená kola - Opotřebení a poškození zubů - Terminologie
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 10825:1995. Tato norma stanoví termíny používané k popsání úkazů viditelných na zubech ozubeného kola. Pro každý název je uveden stručný popis vztažený k příslušnému druhu poškození zubu se zobrazením nápadných pozorovatelských znaků, ze kterých je možno určit druh poškození zubu a stanovit jeho příčiny. Na základě popisu poškození zubu je možné stanovit provozní podmínky ozubení, které poškození podmínily. Každý popis je přiřazen jednomu nebo více zobrazením, z kterých jsou zřejmé rozdíly, podmíněné geometrii ozubení. Popis je uveden ke každému zobrazení, proto aby byl usnadněn výklad. Norma stanoví pouze terminologii, pomoci které je možné určit rozlišení a provést zatřídění stavu ozubeného kola po opakovaném provozu. Preventivní opatření k zamezení vzniku popsaného stavu nejsou v normě uvedena. Poznámka: Anglické a odpovídající francouzské texty uvedené ve vzájemně sousedících odstavcích umožňují tuto mezinárodní normu použít jako dvojjazyčný slovník pro ozubení. Norma je sestavena tak, že na jedné stránce je uvedeno definování stavu ozubení s příslušným vysvětlením a zobrazením typického příkladu s příslušným komentářem. V českém textu normy je vytištěno české a anglické názvosloví a rovněž české a anglické definice cca 57 hesel. Každé heslo, zpravidla včetně obrázku, je na jedné straně. ČSN ISO 10825 (01 4695) byla vydána v srpnu 1997.

Označení ČSN ISO 10825 (014695)
Katalogové číslo 21921
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963219219
Změny a opravy opr. 1.99
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 10 825
  • ČSN ISO 10825:1997
  • ČSN ISO 10 825:1997