ICS 01.040.21 - Mechanické systémy a součástky pro obecné použití (názvosloví)

ČSN ISO 21940-2 (011449) - duben 2018

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 2: Slovník

350 Kč

ČSN EN ISO 26909 (013210) - srpen 2010

Pružiny - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ISO 5408 (014001) - červenec 2010

Závity - Slovník

350 Kč

ČSN 01 4602 (014602) - červenec 1960

Názvosloví ozubených soukolí

770 Kč

ČSN 01 4602-1 (014602) - květen 1984

Názvoslovie ozubených prevodov. Všeobecné pojmy

945 Kč

ČSN 01 4602-2 (014602) - leden 1984

Názvosloví ozubených převodů. Převody s čelními koly

590 Kč

ČSN 01 4602-3 (014602) - prosinec 1987

Názvosloví ozubených převodů. Převody s kuželovými koly

590 Kč

ČSN 01 4602-4 (014602) - listopad 1990

Názvoslovie ozubených prevodov. Závitovkové prevody

590 Kč

ČSN 01 4603-1 (014603) - prosinec 1979

Názvosloví pro lícování ozubených převodů. Všeobecné pojmy

590 Kč

ČSN 01 4603-2 (014603) - leden 1980

Názvosloví pro lícování ozubených převodů. Čelní a hřebenová soukolí

570 Kč

ČSN 01 4603-4 (014603) - září 1980

Názvosloví pro lícování ozubených převodů. Kuželová a hypoidní soukolí

570 Kč

ČSN 01 4603-5 (014603) - duben 1981

Názvoslovie pre lícovanie ozubených prevodov. Závitovkové súkolesie s valcovou a globoidnou závitovkou

770 Kč

ČSN ISO 1122-1 (014604) - únor 2014

Slovník termínů ozubení - Část 1: Definice vztahující se ke geometrii

570 Kč

ČSN ISO 1122-2 (014604) - únor 2014

Slovník termínů ozubení – Část 2: Definice vztahující se ke geometrii šnekového ozubení

340 Kč

ČSN 01 4686-1 (014686) - duben 1988

Pevnostní výpočet čelních a kuželových ozubených kol. Základní pojmy a výpočtové vztahy

230 Kč

ČSN ISO 10825 (014695) - srpen 1997

Ozubená kola - Opotřebení a poškození zubů - Terminologie

570 Kč

ČSN EN ISO 1891-2 (021003) - srpen 2016 aktuální vydání

Spojovací součásti - Terminologie - Část 2: Termíny a definice povrchových úprav

570 Kč

ČSN EN ISO 1891-4 (021003) - březen 2020 aktuální vydání

Spojovací součásti - Slovník - Část 4: Kontrola, prohlídka, dodání, přijetí a kvalita

550 Kč

ČSN ISO 1891 (021003) - srpen 2011

Spojovací součásti - Terminologie

770 Kč

ČSN EN ISO 14588 (022305) - březen 2002

Trhací nýty - Terminologie a definice

230 Kč

ČSN ISO 6811 (023501) - duben 2001 aktuální vydání

Kulová kluzná ložiska - Slovník

440 Kč

ČSN ISO 5593 (024601) - prosinec 2000

Valivá ložiska - Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 6.09t

1 135 Kč

ČSN ISO 1132-1 (024602) - červen 2005

Valivá ložiska - Tolerance - Část 1: Termíny a definice

440 Kč

ČSN 02 9000 (029000) - říjen 1985

Utěsňování. Názvosloví. Rozdělení. Funkční podmínky

190 Kč

ČSN 02 9001 (029001) - listopad 1982

Těsnění. Názvosloví

230 Kč

ČSN 02 9002 (029002) - červen 1978

Těsnění. Ucpávky. Názvosloví a rozdělení

190 Kč

ČSN 03 1000 (031000) - březen 1994

Prevodovky s ozubenými kolesami. Terminológia

190 Kč

ČSN 11 8000 (118000) - říjen 1987

Priemyselné mazacie zariadenia. Mazacie systémy. Termíny a definície

340 Kč

ČSN EN 12526 (918000) - srpen 1999

Kladky a kola - Terminologie, doporučené značky a vícejazyčný slovník

350 Kč