ČSN 03 1002 (031002)

Prevodovky, prevodovky s elektromotorom a prevodové motory na všeobecné použitie. Všeobecné technické požiadavky

ČSN 03 1002 Prevodovky, prevodovky s elektromotorom a prevodové motory na všeobecné použitie. Všeobecné technické požiadavky
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro převodovky na všeobecné použití. Jsou normalizovány technické požadavky, požadavky na kompletnost dodávky, označování, balení, dopravu a skladování a konečně na provozní dokumentaci. V technických požadavcích je normalizována - mezi přípustnými provozními podmínkami - i prašnost v ovzduší hodnotou 1O mg.m-3. Podle čl.1.12 v téže kapitole se požaduje, aby "konstrukce převodovky, převodovky s elektromotorem a převodového motoru musí vyhovovat požadavkům bezpečnosti podle ČSN 83 2002 a ČSN 34 1010". V požadavcích na provozní dokumentaci se uvádí, že tato dokumentace "pro převodovky, převodovky s elektromotorem a převodové motory, vypracovaná podle ČSN 01 3187, musí obsahovat bezpečnostní pokyny, návod na montáž, uvedení do chodu a technickou obsluhu. Díle pak, v čl.4.2 se uvádí, že bezpečnostní pokyny musí obsahovat: 1) požadavky na nezbytné ohrazení místa provozu převodovky, převodovky s elektromotorem a převodového motoru a nebo na nezbytné označení symbolem a doplňkovou tabulkou s uvedením teploty v případě, že teplota tělesa převyšuje 70 °C. 2) Požadavky na místo provozu a na opatření pro snížení hluku na pracovišti (v případě potřeby). 3) Požadavky na bezpečnost montáže a obsluhy převodovky, převodovky s elektromotorem a převodového motoru. ČSN 03 1002 byla vydána v červenci 1992. Nahradila ČSN 03 1005 z 28.9.1987 a dále v ČSN 03 1003 z 28.4.1971 části I, II, III a V.

Označení ČSN 03 1002 (031002)
Katalogové číslo 24477
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 7. 1992
Datum účinnosti 1. 8. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963244778
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 03 10 02
  • ČSN 031002
  • ČSN 03 10 02 : 1992
  • ČSN 031002:1992
  • ČSN 03 1002:1992
foo