ČSN EN 60865-1 ed. 2 (333040) Aktuální vydání

Zkratové proudy - Výpočet účinků - Část 1: Definice a výpočetní metody

ČSN EN 60865-1 ed. 2 Zkratové proudy - Výpočet účinků - Část 1: Definice a výpočetní metody
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro mechanické a tepelné účinky zkratových proudů. Obsahuje postupy pro výpočet:
- elektromechanických účinků na tuhé a ohebné vodiče,
- tepelných účinků na holé vodiče.
Pro kabely a izolované vodiče se odkazuje například na IEC 60949 a IEC 60986. Pro elektromagnetické a tepelné účinky v DC instalacích vlastní spotřeby elektráren a stanic se odkazuje na IEC 61660-2.
Tato norma se zabývá pouze AC systémy.
Zejména je třeba poznamenat následující body:
a) Výpočet zkratových proudů má vycházet z IEC 60909. Pro určení největšího možného zkratového proudu lze zohlednit další informace z jiných IEC norem, např. podrobnosti o výchozím schématu pro výpočet nebo podrobnosti o omezovačích proudu, pokud to vede k omezení mechanického namáhání.
b) Doba trvání zkratu použitá v této normě závisí na koncepci ochran a měla by být v tomto smyslu uvažována.
c) Tyto normalizované postupy jsou přizpůsobeny praktickým požadavkům a obsahují zjednodušení s výsledky na straně bezpečnosti. Mohou se použít zkoušky nebo podrobnější metody výpočtu, případně obojí.
d) V kapitole 5 této normy, pro uspořádání s tuhými vodiči, jsou vypočítána pouze namáhání způsobená zkratovými proudy. Kromě toho mohou existovat další namáhání, např. způsobená vlastní vahou, větrem, námrazou, provozními silami, nebo zemětřeseními. Kombinace těchto zatížení se zatížením od zkratového proudu má být součástí dohody a/nebo má být dána příslušnými standardy, např. montážními předpisy.
Tahové síly v uspořádání s ohebnými vodiči zahrnují účinky vlastní váhy. Z hlediska kombinace s ostatními zatíženími platí výše uvedené úvahy.
e) Vypočtená zatížení jsou projektová zatížení a mají být použita jako výjimečná zatížení bez dalšího dílčího bezpečnostního součinitele podle zásad pro montáž, např. IEC 61936-1.

Označení ČSN EN 60865-1 ed. 2 (333040)
Katalogové číslo 91067
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 8. 2012
Datum účinnosti 1. 9. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963910673
Tato norma nahradila ČSN EN 60865-1 (333040) z srpna 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo